Archive | Newyddion

RSS feed for this section
Nest Q6035_2019-05-23_16_40_25_901

Adroddiad Post Mortem Cyw 2

Rydym wedi derbyn adroddiad post mortem yr ail gyw.   Gwnaed y post mortem gan Dr Mark Stidworthy, milfeddyg patholegol efo International Zoo Veterinary Group Pathology.   Mae’n nodi mai achos posib marwolaeth Cyw 2 oedd niwmonia a gwaedlif yr ysgyfaint sy’n gysylltiedig â phla llyngyr yr ysgyfaint, ynghyd ag anaemia. Mae’r adroddiad hefyd yn […]

Nest Q6035_2019-06-08_16_01_55_812 2

Cyw Canol yn Marw ar y Nyth 9fed Fehefin

Am 7:30 bore Sul, 9fed Fehefin bu farw’r cyw canol, wnaeth ddeor o 50fed wy Mrs G, ar y nyth. Daeth yn amlwg ar nos Iau nad oedd y cyw yn iach ar ôl i Mrs G ei fwydo, ond nid oedd yn glir beth oedd yn bod. Ar fore dydd Gwener chwydodd gwaed ar hyd Mrs […]

Nest Q6035_2019-06-09_16_13_33_211

Diweddariad am y Trydydd Cyw

Byddwch yn ymwybodol erbyn hyn bod y trydydd cyw wedi disgyn ar ei gefn am 10:48 bore ‘ma. Nid oedd yn amlwg os oedd rhywbeth wedi achosi iddo ddisgyn, neu os yw’r cwymp wedi ei anafu, ond nid oedd yn gallu codi ei hun yn ôl i fyny. Wedi i ni ymgynghori efo arbenigwyr yn […]

60616165_1295696867247228_6816354239690833920_n

Trydydd Cyw 2019 yn Deor!

Mae Ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr BGGW yn dathlu’r newyddion bod y trydydd cyw wedi deor ar nyth Glaslyn heddiw, 24ain Fai. Craciodd yr wy yn ei hanner am 5:44yb gyda’r cyw bach yn rhydd o’i blisgyn erbyn 5:57yb. Ymhen ychydig oriau roedd yn bwyta brecwast gyda’i brodyr neu chwiorydd. Diwrnod hapus iawn i ni yn BGGW cael gweld […]

Nest Q6035_2019-05-21_10_45_54_967

Ail Gyw 2019 yn Deor!

Mae’r ail wy wedi deor! Penderfynodd yr ail gyw bach ymddangos yn ystod ymosodiad gan y brain am 10:26 bore ‘ma. Mae’r brain wedi bod yn hy iawn heddiw, ond mae Aran a Mrs G yn gwneud tîm da yn amddiffyn y nyth! Dyma fideo o’r ail gyw bach.

Nest Q6035_2019-05-19_15_18_56_309

Cyw Cyntaf 2019 yn Deor!

Mae cyw cyntaf 2019 wedi deor ar nyth y Glaslyn! Wnaeth y cyw cyntaf ddeor am 11:42 bore ‘ma. Roed tolc bach i’w weld yn yr wy hwyr neithiwr ac erbyn y bore roedd yn glir bod y deor yn datblygu’n dda. Roedd y cyw yn rhydd o’r plisgyn erbyn 11:42. Rydym yn falch o […]

Nest Q6035_2019-05-18_12_49_59_484

Aran yn Dychwelyd ar ôl Brwydr y Nyth

Mae Aran yn nôl! Am 07.57 bore ‘ma mi ddychwelodd Aran nôl at Mrs G ar nyth Glaslyn. Mae rhai o blu ei gynffon yn edrych braidd yn flêr, ond am rwan ymddengys ei fod wedi ennill y frwydr am diriogaeth yn erbyn Tegid. Mae’r frwydr yma yn erbyn Tegid (Z1), gwalch wnaeth ddeor ar […]

Nest Q6035_2019-05-17_16_23_05_237

Brwydr Dros Nyth yn Parhau

Nid yw Aran wedi bod yn bresennol ar nyth y Glaslyn ers 15:07 prynhawn ddoe. Dyma’r tro olaf i ni ei weld pan wnaeth erlid Tegid (Z1) oddi ar y nyth. Gwelwyd Tegid yn nyffryn y Glaslyn am y tro cyntaf prynhawn dydd Mawrth a dyma pryd ‘da ni’n meddwl dechreuodd y frwydr am y […]

57355550_10156968454695761_8122258532306255872_n

Treiathlon Harlech Wedi Cwblhau

Llongyfarchiadau mawr i Gwen, Gail a Huw am gwblhau Treiathlon Harlech dydd Sul! Maen nhw wedi nofio, rhedeg a seiclo cyfanswm o 27.4 cilometr er mwyn codi arian ar gyfer Bywyd Gwyllt Glaslyn, a hyd yn oed wedi torri eu record bersonol yn ystod y broses. Camp arbennig, diolch. Gwen yn dechrau’r treiathlon yn y pwll nofio. […]

Egg number 50!

Mrs G yn Dodwy Ail Wy 2019

NeWYddion gWYch. Mae Mrs G wedi dodwy ei hail wy o 2019!!! Safodd i ddatgelu’r wy am 11:42 bore ‘ma, Ebrill 16. Dyma wy rhif 50 i Mrs G. Camp arbennig i walch arbennig. Dyma ni yr eiliad wnaeth Mrs G ddodwy’r wy. Roedd Aran ar y glwyd tra’r oedd Mrs G yn dodwy. Glaniodd […]