Archive | Newyddion

RSS feed for this section
IMG_1199

Cyw Glaslyn, Glas 8C, yn ôl yn y DU!

Cawsom newyddion cyffrous ofnadwy ddoe. Glas 8C oedd yr ieuengaf o gywion Glaslyn yn 2014. Yn Hydref 2017 cafodd hi ei ffotograffu yn Popenguine, Senegal, ond doedd hi erioed wedi cael ei gweld yn ôl yn y DU. Mae hynny wedi newid. Ar ddydd Sul, fe dynnodd Tina Vaughan lun o walch yn bwyta pysgodyn […]

55837823_1259011077582474_7602038577152655360_n

Pedwar Gwalch, Un Nyth

Am wythnos gyffrous! Ar fore Llun wythnos ddiwethaf, gwelsom ein hiâr preswyl, Mrs G, yn glanio ar y nyth am 9:08, ac ers i ni agor drysau’r Ganolfan Ymwelwyr y bore hwnnw, mae’r cyffro wedi parhau.   Nid y Ganolfan Ymwelwyr yn unig sydd wedi bod yn brysur, ond mae’r nyth hefyd wedi gweld nifer o ymwelwyr. Y mwyaf amlwg yw’r gwalch benywaidd […]

Nest Q6035_2019-04-01_10_37_19_898

Aran yn Dychwelyd!

Na, nid Ffŵl Ebrill yw hyn, fe laniodd Aran ar y nyth am 10:12 bore ‘ma! Roedden ni’n meddwl yn wreiddiol ei fod wedi glanio am 7:20 y.b., ond mae’n ymddangos bod gwalch benywaidd arall wedi glanio cyn i Mrs G ei hel oddi ar y nyth. Yn fuan ar ôl i Aran lanio, roedd […]

Nest Q6035_2019-03-25_12_46_21_046

Mrs G yn Dychwelyd!

NEWYDDION GWYCH! Mae Mrs G wedi dychwelyd am yr 16eg flwyddyn! Treuliodd ychydig o amser yn mynd ar drywydd y brain oedd ar y nyth wedi iddi lanio am 9:08 bore ‘ma. Gwyliwch y fideo o’r foment mae Mrs G yn dychwelyd.   Hyd yma, mae Mrs G wedi deor 40 o gywion gyda 36 o’r rheiny yn gadael […]

D2V3CgYX4AA95bx.jpg-large

Heulwen o’r Diwedd

O’r diwedd, mae’r glaw wedi darfod ac rydym wedi croesawu wynebau newydd (a hen) i’r Ganolfan Ymwelwyr yr wythnos hon. Mae’n braf bod yn ôl! Gyda’r glaw trwm a llifogydd ar ddechrau’r wythnos, roedd ein gwaith o baratoi’r Ganolfan Ymwelwyr ar gyfer yr agoriad yn mynd yn anos bod dydd. Ond diolch byth am ein […]

Fedrwch chi gefnogi ein Apêl Ffrydio Byw?

Apêl Ffrydio Byw 2019

Mae hi’n fis Mawrth eto, mae’r Ganolfan Ymwelwyr a’r Garafán Gwarchod wedi’u twtio, mae’r caffi wedi’i lenwi ac yn fuan bydd gwalch y pysgod yn glanio ar nyth y Glaslyn. Mae cyffro yn yr awyr adeg yma’r flwyddyn ac rydym yn siŵr eich bod chi’r un mor aflonydd â ni.  Fel yr ydych eisoes yn […]

5F Feb 2019 Chris Wood

Dechrau Tymor Gweilch y Pysgod 2019

Chwefror. Mae’r dyddiau yn dechrau ymestyn, mae’r boreau yn fwynach a’r cennin pedr yn deffro i gyfarch yr haul. Mi fydd y gwanwyn yma cyn bo hir. Ond mae un peth arall yn gwneud i ni yn BGGW deimlo fod y gwanwyn wedi cyrraedd go iawn; gweld gwalch y pysgod yn hedfan uwchben dyffryn y […]

52156757_1654301284672463_8361794523466039296_n

Simon yn Cwblhau Hanner Marathon Llanelli

Diolch enfawr i Simon Jones am gwblhau Hanner Marathon Llanelli dydd Sul er budd Bywyd Gwyllt Glaslyn. Diolch hefyd i bawb sydd wedi noddi. Fydd y dolen i noddi Simon a BGGW ar agor tan 24ain Chwefror felly mae dal modd i chi gyfrannu os hoffech wneud hynny. Dyma sut mae gwneud: *Gwneud cyfraniad drwy […]

Llanelli Half Marathon

Cefnogwch Bywyd Gwyllt Glaslyn!

Mae Bywyd Gwyllt Glaslyn yn ddiolchgar iawn i Simon Jones, sy’n gyfreithiwr ac yn aelod o BGGW, fydd yn rhedeg Hanner Marathon Llanelli dydd Sul 10fed Chwefror i godi nawdd ar gyfer yr elusen. Diolch, Simon a phob lwc! Os hoffech ddangos eich gwerthfawrogiad i Simon am gyflawni’r ras er budd BGGW, dyma sut mae […]