Cysylltwch â Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

Ynglyn â Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

Sefydlwyd Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife (BGGW) yn 2013 fel cwmni buddiannau cymunedol i barhau â'r gwaith o warchod Gweilch y Pysgod magu yn Nyffryn Glaslyn. Darllenwch mwy...  

Rydym Ni Angen Eich Help Chi – Dewch i Wirfoddoli!

Ni fyddem yn gallu parhau i weithredu heb gymorth amhrisiadwy ein gwirfoddolwyr. Os ydych chi’n gallu ein cynorthwyo mewn unrhyw ffordd trwy neilltuo rhywfaint o'ch amser, yna cysylltwch â ni... Darllenwch mwy...

Helpwch Ni i Dyfu, Cyfrannwch Heddiw!

Cwmni di-elw bychan yw Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife sy'n dibynnu ar roddion i gadw'i fynd. Darllenwch mwy...  

Newyddion diweddaraf ac Erthyglau

Amseroedd agor

Mae Canolfan Ymwelwyr Pont Croesor yn ail-agor ar Ddydd Sadwrn Mawrth 27ain. Edrychwn ymlaen i'ch gweld yno.

Ein Noddwyr

BGGW ar Facebook

A DATE FOR YOUR DIARY!
We're excited to announce the date for Gŵyl y Gweilch, and this year it's going to be bigger and better than ever! We will have craft stalls, games, food and cake stalls and a programme full of fun nature activities. Keep an eye out for more information soon.
************
DYDDIAD I'CH DYDDIADUR!
Rydym yn falch o gyhoeddi dyddiad Gŵyl y Gweilch gyda chi ac eleni fydd y flwyddyn gorau erioed! Bydd stondinau, gemau, bwyd, cacennau a rhaglen o weithgareddau natur. Cadwch lygad ar y wefan am fwy o fanylion i ddod yn fuan.
...

View on Facebook

Thank you to all the Asda customers in Pwllheli who supported BGGW through the in-store Green Token Giving scheme last year. Here is Gwenan picking up the big cheque for £200! Every penny will help us continue our work of protecting and raising awareness of the ospreys and local wildlife. Diolch.
*************
Diolch yn fawr i holl gwsmeriaid Asda Pwllheli wnaeth gefnogi BGGW drwy'r cynllun Tocyn Gwyrdd llynedd. Dyma Gwenan yn derbyn y siec fawr am £200! Fydd pob ceiniog yn helpu ni i barhau gyda'n gwaith o warchod a chodi ymwybyddiaeth o weilch y pysgod Glaslyn a'r bywyd gwyllt lleol. Diolch.
...

View on Facebook

Our friends at Bardsey Bird and Field Observatory would like to share a wonderful event with you, happening on 30th March. See all details below.
*************
Mae ein ffrindiau yng Ngwylfa a Maes Adar Ynys Enlli eisiau rhannu digwyddiad arbennig gyda chi, sydd yn digwydd ar Fawrth 30. Mae’r holl fanylion ar y poster isod.
...

View on Facebook