Cysylltwch â Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

Ynglyn â Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

Sefydlwyd Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife (BGGW) yn 2013 fel cwmni buddiannau cymunedol i barhau â'r gwaith o warchod Gweilch y Pysgod magu yn Nyffryn Glaslyn. Darllenwch mwy...  

Rydym Ni Angen Eich Help Chi – Dewch i Wirfoddoli!

Ni fyddem yn gallu parhau i weithredu heb gymorth amhrisiadwy ein gwirfoddolwyr. Os ydych chi’n gallu ein cynorthwyo mewn unrhyw ffordd trwy neilltuo rhywfaint o'ch amser, yna cysylltwch â ni... Darllenwch mwy...

Helpwch Ni i Dyfu, Cyfrannwch Heddiw!

Cwmni di-elw bychan yw Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife sy'n dibynnu ar roddion i gadw'i fynd. Darllenwch mwy...  

Newyddion diweddaraf ac Erthyglau

Amseroedd agor

Mae Canolfan Ymwelwyr Pont Croesor yn ail-agor ar Ddydd Sadwrn Mawrth 27ain. Edrychwn ymlaen i'ch gweld yno.

Ein Noddwyr

BGGW ar Facebook

Glaslyn Chick 2.

We are now in possession of the post mortem report for Chick 2.

The post mortem was carried out by Dr Mark Stidworthy, veterinary pathologist with International Zoo Veterinary Group Pathology.

It states that the cause of Chick 2's death appears to be pneumonia and lung haemorrhage associated with lungworm infestation, together with acute blood loss anaemia. The report also indicated that the middle chick was likely to have been a female.

It has been a very difficult week for us all at Glaslyn and we have really appreciated your overwhelming messages of support. We would also like to take this opportunity to say a big thanks to those of you that have donated towards the costs of the post mortem.

Diolch yn fawr.
*******
Cyw 2 Glaslyn

Rydym wedi derbyn adroddiad post mortem yr ail gyw.

Gwnaed y post mortem gan Dr Mark Stidworthy, milfeddyg patholegol efo International Zoo Veterinary Group Pathology.

Mae'n nodi mai achos posib marwolaeth Cyw 2 oedd niwmonia a gwaedlif yr ysgyfaint sy'n gysylltiedig â phla llyngyr yr ysgyfaint, ynghyd ag anaemia. Mae'r adroddiad hefyd yn awgrymu mai benywaidd oedd y cyw.

Mae wedi bod yn wythnos anodd inni yma yng Nglaslyn ac rydym yn gwerthfawrogi eich holl negeseuon caredig. Hoffem hefyd diolch i'r rhai ohonoch chi sydd wedi cyfrannu tuag at gost y post mortem.

Diolch yn fawr.
...

View on Facebook

Chick 1 and Chick 3 on the nest yesterday evening. The little one is quickly catching up to its older sibling!
*******
Cyw 1 a Chyw 3 ar y nyth neithiwr. Mae'r un bach yn dal i fyny efo'i frawd neu chwaer hŷn!
...

View on Facebook

Thank you to Craig Smith for sending us this stunning image of Glaslyn born Blue 9C (2014). Craig took the photo of 9C at Leighton Moss on Sunday. 9C is trailing weed from a failed dive in the shot.
***********
Diolch i Craig Smith am anfon y llun arbennig hwn o Glas 9C wnaeth ddeor ar nyth Glaslyn yn 2014. Cymerwyd y llun o 9C yn Leighton Moss dydd Sul. Gallwch weld y chwyn yn ei grafangau wedi iddo fethu dal pysgodyn.
...

View on Facebook