Cysylltwch â Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

Ynglyn â Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

Sefydlwyd Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife (BGGW) yn 2013 fel cwmni buddiannau cymunedol i barhau â'r gwaith o warchod Gweilch y Pysgod magu yn Nyffryn Glaslyn. Darllenwch mwy...  

Rydym Ni Angen Eich Help Chi – Dewch i Wirfoddoli!

Ni fyddem yn gallu parhau i weithredu heb gymorth amhrisiadwy ein gwirfoddolwyr. Os ydych chi’n gallu ein cynorthwyo mewn unrhyw ffordd trwy neilltuo rhywfaint o'ch amser, yna cysylltwch â ni... Darllenwch mwy...

Helpwch Ni i Dyfu, Cyfrannwch Heddiw!

Cwmni di-elw bychan yw Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife sy'n dibynnu ar roddion i gadw'i fynd. Darllenwch mwy...  

Newyddion diweddaraf ac Erthyglau

Amseroedd agor

Mae Canolfan Ymwelwyr Pont Croesor yn ail-agor ar Ddydd Sadwrn Mawrth 27ain. Edrychwn ymlaen i'ch gweld yno.

Ein Noddwyr

BGGW ar Facebook

Fantastic news - a hat-trick at Glaslyn! Mrs G has just laid her 3rd egg of the season. Watch out for a video to follow later - 11:55

*********************************************

Newyddion ardderchog - trydydd wy ar nyth Glaslyn! Mae Mrs G wedi dodwy ei thrydydd wy o’r tymor. Cadwch lygad allan am fideo hwyrach heddiw - 11.55
...

View on Facebook

Yesterday morning offered us a good giggle as we thought we were watching a seemingly possessed stick taunt Mrs G from above the nest. It turned out to be Aran, of course, who couldn't quite work out how to land with such a big stick. In the end, he opted for right on top of Mrs G, which didn't impress her in the slightest.

However, her attention soon turned towards something else. She started chipping and mantling and quickly protected the eggs as an intruding osprey flew right over the nest. Aran then flew off to chase the osprey away before assuming his position as watchman on the perch.
************
Roedd rhaid i ni chwerthin bore ddoe pan welsom ni frigyn mawr yn dawnsio uwchben Mrs G fel tasa'n cael ei reoli gan ysbrydion. Dim ond Aran oedd o, wrth gwrs, yn methu'n glir a gweld sut oedd am lanio ar y nyth efo darn o goeden mor fawr. Yn y diwedd aeth am gefn Mrs G. Doedd hyn ddim yn ei phlesio, fel gallwch ddychmygu.

Ond bron yn syth wedi i Aran lanio, roedd Mrs G efo'i adenydd allan yn mantellu a gwarchod yr wyau wrth i walch diarth hedfan dros y nyth. Aeth Aran ar ei ôl cyn dychwelyd i chwarae rhan y gwyliwr ar y glwyd.
...

View on Facebook

Today marks another milestone for Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife. Tuesday may have seen Mrs G's 50th egg, but today we welcomed the 50,000th visitor since we first opened the doors of our Visitor Centre at Pont Croesor.

Congratulations to the Adams family! We hope you like your prize and that we will see you at the VC again soon.
**************
Roedd heddiw yn ddiwrnod pwysig i Fywyd Gwyllt Glaslyn wrth i ni groesawu ein 50,000fed ymwelydd ers i ni agor drysau'r Ganolfan Ymwelwyr ym Mhont Croesor.

Llongyfarchiadau i deulu'r Adams! Gobeithio i chi fwynhau eich gwobr ac edrychwn ymlaen i'ch gweld yn y Ganolfan eto'n fuan.
...

View on Facebook