Helpwch Ni i Dyfu, Cyfrannwch Heddiw!

Cwmni di-elw bychan yw Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife sy’n dibynnu ar roddion i gadw’i fynd.

Gobeithiwn ddefnyddio’r arian a gyfrannwch chi i ddarparu gwasanaethau newydd a chyffrous, megis ffrydio byw HD yn ystod tymor magu’r Gweilch, ac er bod gennym ni grŵp Codi arian bychan ond gweithgar iawn, mae popeth yn helpu. Gwerthfawrogir pob cyfraniad boed bach neu mawr.

Gallwch fod yn sicr y bydd pob ceiniog a dderbyniwn yn cael ei wario ar gadwraeth ac ar ddangos y bywyd gwyllt i’r gymuned ehangach.

Gallwch hefyd gyfrannu tua’r achos gyda BT MyDonate drwy glicio ar y botwm yma: