Archive | Cymraeg

RSS feed for this section

Welsh translation of news items

20190416_161010

Iechyd Da, Mrs G!

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed erbyn hyn bod Mrs G wedi dodwy trydydd wy’r tymor, y 51fed wy iddi ddodwy yn ei bywyd. Hi yw’r unig walch i ddodwy cymaint yng Nghymru a Lloegr. Roedden ni’n gwybod yn barod ei bod hi’n aderyn arbennig, wrth gwrs, ond mae’n braf cael dathlu’r llwyddiant yr un fath. Roedd hyn […]

KS2 and Mrs G Nest Q6035_2018-09-01_09_03_59_144

Newid Tymhorau

Gyda mis Medi daw newid. Mae’r haf yn troi’n hydref, mae’r nosweithiau’n mynd yn fyrrach ac mae’r dail yn dechrau crino a disgyn i’r llawr. Mae newid mawr ar drothwy i Fywyd Gwyllt Glaslyn hefyd. Cyn bo hir fydd gweilch y pysgod y Glaslyn yn ein gadael i dreulio’r gaeaf yn y de; Gorllewin Affrica […]

Gweithgareddau’r Haf

Dros yr haf mae gennym nifer o weithgareddau ar gyfer plant ac oedolion. O dro ystlumod i helfa ffwng gwyllt, mae digon i’ch diddori. Mae ein clwb natur i blant, Clwb Gweilch Glaslyn, yn cwrdd yn wythnosol ar ddyddiau Iau. Mae manylion y gweithgareddau yn y poster isod. Digwyddiadau BGGW: (Rhodd awgrymedig £2.50) Sadwrn 25 […]

37304839_1065393013610949_4851264396619415552_n

Hediad Cyntaf Cywion 2018

Does dim yn fwy cyffrous na gwylio cyw yn gwneud ei hediad cyntaf. O’r diwrnod trodd y cyw hynaf, KS3 yn 49 ddiwrnod oed, doedd neb eisiau tynnu eu llygaid oddi ar y nyth. Doedd y cywion ddim ar hast i adael fodd bynnag. Er bod y ffenest yn agor i gyw adael y nyth […]

Hydref Gwyllt! – Adroddiad

Er bod tymor prysur gwarchod y gweilch wedi mynd heibio, peidiwch â meddwl ein bod yn gorffwys ar ein rhwyfau! Efallai bod rhai ohonoch chi eisoes wedi sylwi mai Bywyd Gwyllt Glaslyn ydy enw’r prosiect, a’n gobaith ni yw, nid yn unig canolbwyntio ar y gweilch ond hefyd ennyn eich diddordeb yn y toreth o […]

The view from the Visitor Centre

Dyddiadur o’r Glaslyn

English Wel, mae hi wedi bod yn fis o fwrlwm yma ym Mywyd Gwyllt Glaslyn ac imi, fel rheolwr newydd y prosiect, mae hi wedi bod yn gyfnod dwys o ddysgu ac ymgyfarwyddo â’r drefn! Cychwynnais ar y swydd ar ddechrau mis Mawrth, a rhaid imi gyfaddef, mae’r cyfnod wedi bod yn fedydd tân ar […]