Archive | Dygwyddiadau

RSS feed for this section
2

Be Sy ‘Mlaen 2019

Rydym yn falch i gyhoeddi ein calendr digwyddiadau ar gyfer tymor 2019! Os hoffech wybod mwy o fanylion neu arbed lle ar un o’r gweithgareddau, cysylltwch gyda ni ar 07834 575008 neu ebostio heather@glalsynwildlife.co.uk Am fwy o wybodaeth am ein clwb natur i blant cysylltwch ar: rebecca@glaslynwildlife.co.uk – 07340 355241 ‘Da ni’n edrych ymlaen i’ch gweld!

53364296_1026465647544531_4531626805827731456_n

Cerddwch Cnicht ar gyfer Bywyd Gwyllt Glaslyn

O’r llwyfan gwylio yng Nghanolfan Ymwelwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn, mi welwch chi’r Cnicht yn syth o’ch blaen. Weithiau fe’i elwir yn Matterhorn Cymru oherwydd ei siap pigog. Pan mae plentyn yn tynnu llun mynydd, dyma’r amlinelliad bydd yn dynnu’n aml. 689 m o uchder yn unig ydy Cnicht, ac er na fydd, o bosib, y […]

Apel Gwirfodolwyr

Boreau Coffi Gwirfoddolwyr

Elusen gymunedol yw Bywyd Gwyllt Glaslyn sydd yn gwarchod y nyth gweilch y pysgod mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Os hoffech chi’r cyfle i wirfoddoli gyda ni, dewch draw i un o’n boreau coffi i ddysgu mwy!Dyddiau Sadwrn: Chwefror 2, 9 + 2311:00 – 14:00

Bird Walk poster

Bore Gwylio Adar

Ymunwch efo ni am daith gerdded Gwylio Adar ym Mhorthmadog ar fore Sul 21 Hydref! 9:30yb Cwrdd ym maes parcio Llyn Bach ger Wilko am 9:15yb. Arweinydd: Geoff Gibbs Rhodd Awgrymedig: £3 Bydd y dro, a fydd yn parhau rhwng dwy a thair awr, yn ymweld â Llyn Bach a’r Cob lle ceir amrywiaeth eang […]

Ras y Cob-1

RAS Y COB.

Mae Huw-Llewelyn-Jones yn dysgu mewn ysgol ym Mae Colwyn. Mae o’n rhoi ei amser o’i wirfodd i BGGW ar dydd Sul i gymryd rhan yn Ras y Cob, Porthmadog. Ei nod ydy codi arian i gefnogi ein Ffrydio Byw. Diolch o galon a phob lwc yn y ras, Huw. Os hoffech chi noddi Huw trwy […]

animal-72136_960_720

Dro Ystlumod

Ymunwch gyda ni ar Dro Ystlumod nos Wener a Sadwrn 24+25ain Awst. Bydd gweithgredd arbennig i blant nos Wener am 6:30yh cyn i’r dro ystlumod ddechrau. Dewch a tortsh a gwisgwch ddillad addas rhag i’r cau fod yn wlyb ac yn fwdlyd. Gobeithiwn fe welwn ni chi yno!

ZipWorld

ZipWorld

Ydych chi erioed wedi gwneud rhywbeth ‘da chi wir ddim eisiau er mwyn helpu rhywun arall? Wel, mae Judith Babbage, un o’r gwirfoddolwyr sydd wedi’n gwasanaethu hiraf, a Helen Wood, cyn-feddyg, wedi cytuno i ‘hedfan’ lawr y ’Titan Zip Wire’ ym Mlaenau Ffestiniog ar Awst 29 i godi arian ar gyfer BGGW. Os hoffech noddi […]

Gweithgareddau’r Haf

Dros yr haf mae gennym nifer o weithgareddau ar gyfer plant ac oedolion. O dro ystlumod i helfa ffwng gwyllt, mae digon i’ch diddori. Mae ein clwb natur i blant, Clwb Gweilch Glaslyn, yn cwrdd yn wythnosol ar ddyddiau Iau. Mae manylion y gweithgareddau yn y poster isod. Digwyddiadau BGGW: (Rhodd awgrymedig £2.50) Sadwrn 25 […]