Archive | Dygwyddiadau

RSS feed for this section
View Trail 2

Sgwrs: Taith drwy’r oesau o Ddolgellau i Abermaw

Dolgellau i Abermaw: Taith drwy’r oesau ar hyd rheilffyrdd, afonydd, ffyrdd a llwybrau gyda Stephanie Smart. Ymunwch efo ni am sgwrs sydd yn mynd a ni lawr Aber Mawddach gan ddarganfod trysorau Cader Idris, y Rhuthr Aur, y Baddondy a bywyd gwyllt y cwm. Dyddiad: Dydd Gwener 21ain Fehefin Amser: 19:30 Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr Bywyd […]

56448907_10157257573265152_1685179321083232256_n

Eco Bro: Ffair Egin Gwyrdd 2019

Rydym yn falch o gael stondin yn Ffair Egin Gwyrdd Eco Bro ym Mhenrhyndeudraeth dydd Sadwrn yma, Mai 11. Bydd nifer o stondinau, gweithgareddau i blant a chewch cyfnewid eich hadau a phlanhigion am rai gan bobl eraill! Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

2

Be Sy ‘Mlaen 2019

Rydym yn falch i gyhoeddi ein calendr digwyddiadau ar gyfer tymor 2019! Os hoffech wybod mwy o fanylion neu arbed lle ar un o’r gweithgareddau, cysylltwch gyda ni ar 07834 575008 neu ebostio heather@glalsynwildlife.co.uk   Am fwy o wybodaeth am ein clwb natur i blant cysylltwch ar: rebecca@glaslynwildlife.co.uk – 07340 355241 ‘Da ni’n edrych ymlaen i’ch gweld!

53364296_1026465647544531_4531626805827731456_n

Cerddwch Cnicht ar gyfer Bywyd Gwyllt Glaslyn

O’r llwyfan gwylio yng Nghanolfan Ymwelwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn, mi welwch chi’r Cnicht yn syth o’ch blaen. Weithiau fe’i elwir yn Matterhorn Cymru oherwydd ei siap pigog. Pan mae plentyn yn tynnu llun mynydd, dyma’r amlinelliad bydd yn dynnu’n aml. 689 m o uchder yn unig ydy Cnicht, ac er na fydd, o bosib, y […]

Apel Gwirfodolwyr

Boreau Coffi Gwirfoddolwyr

Elusen gymunedol yw Bywyd Gwyllt Glaslyn sydd yn gwarchod y nyth gweilch y pysgod mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Os hoffech chi’r cyfle i wirfoddoli gyda ni, dewch draw i un o’n boreau coffi i ddysgu mwy!Dyddiau Sadwrn: Chwefror 2, 9 + 2311:00 – 14:00

Bird Walk poster

Bore Gwylio Adar

Ymunwch efo ni am daith gerdded Gwylio Adar ym Mhorthmadog ar fore Sul 21 Hydref! 9:30yb Cwrdd ym maes parcio Llyn Bach ger Wilko am 9:15yb. Arweinydd: Geoff Gibbs Rhodd Awgrymedig: £3 Bydd y dro, a fydd yn parhau rhwng dwy a thair awr, yn ymweld â Llyn Bach a’r Cob lle ceir amrywiaeth eang […]

Ras y Cob-1

RAS Y COB.

Mae Huw-Llewelyn-Jones yn dysgu mewn ysgol ym Mae Colwyn. Mae o’n rhoi ei amser o’i wirfodd i BGGW ar dydd Sul i gymryd rhan yn Ras y Cob, Porthmadog. Ei nod ydy codi arian i gefnogi ein Ffrydio Byw. Diolch o galon a phob lwc yn y ras, Huw. Os hoffech chi noddi Huw trwy […]

animal-72136_960_720

Dro Ystlumod

Ymunwch gyda ni ar Dro Ystlumod nos Wener a Sadwrn 24+25ain Awst. Bydd gweithgredd arbennig i blant nos Wener am 6:30yh cyn i’r dro ystlumod ddechrau. Dewch a tortsh a gwisgwch ddillad addas rhag i’r cau fod yn wlyb ac yn fwdlyd. Gobeithiwn fe welwn ni chi yno!