Archive | Newyddion

RSS feed for this section
Fedrwch chi gefnogi ein Apêl Ffrydio Byw?

Apêl Ffrydio Byw 2019

Mae hi’n fis Mawrth eto, mae’r Ganolfan Ymwelwyr a’r Garafán Gwarchod wedi’u twtio, mae’r caffi wedi’i lenwi ac yn fuan bydd gwalch y pysgod yn glanio ar nyth y Glaslyn. Mae cyffro yn yr awyr adeg yma’r flwyddyn ac rydym yn siŵr eich bod chi’r un mor aflonydd â ni.  Fel yr ydych eisoes yn […]

5F Feb 2019 Chris Wood

Dechrau Tymor Gweilch y Pysgod 2019

Chwefror. Mae’r dyddiau yn dechrau ymestyn, mae’r boreau yn fwynach a’r cennin pedr yn deffro i gyfarch yr haul. Mi fydd y gwanwyn yma cyn bo hir. Ond mae un peth arall yn gwneud i ni yn BGGW deimlo fod y gwanwyn wedi cyrraedd go iawn; gweld gwalch y pysgod yn hedfan uwchben dyffryn y […]

52156757_1654301284672463_8361794523466039296_n

Simon yn Cwblhau Hanner Marathon Llanelli

Diolch enfawr i Simon Jones am gwblhau Hanner Marathon Llanelli dydd Sul er budd Bywyd Gwyllt Glaslyn. Diolch hefyd i bawb sydd wedi noddi. Fydd y dolen i noddi Simon a BGGW ar agor tan 24ain Chwefror felly mae dal modd i chi gyfrannu os hoffech wneud hynny. Dyma sut mae gwneud: *Gwneud cyfraniad drwy […]

Llanelli Half Marathon

Cefnogwch Bywyd Gwyllt Glaslyn!

Mae Bywyd Gwyllt Glaslyn yn ddiolchgar iawn i Simon Jones, sy’n gyfreithiwr ac yn aelod o BGGW, fydd yn rhedeg Hanner Marathon Llanelli dydd Sul 10fed Chwefror i godi nawdd ar gyfer yr elusen. Diolch, Simon a phob lwc! Os hoffech ddangos eich gwerthfawrogiad i Simon am gyflawni’r ras er budd BGGW, dyma sut mae […]

Apel Gwirfodolwyr

Boreau Coffi Gwirfoddolwyr

Elusen gymunedol yw Bywyd Gwyllt Glaslyn sydd yn gwarchod y nyth gweilch y pysgod mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Os hoffech chi’r cyfle i wirfoddoli gyda ni, dewch draw i un o’n boreau coffi i ddysgu mwy!Dyddiau Sadwrn: Chwefror 2, 9 + 2311:00 – 14:00

PRESENTATION OF GLASLYN OSPREY RAFFLE PRIZE 2018 (2)

Raffl yr Haf

Diolch yn fawr i Bill Swann a Meic Watts am greu’r addurn wal gwydr yn arbennig ar gyfer Raffi yr Haf Bywyd Gwyllt Glaslyn. Llongyfarchiadau i’r enillydd, Margaret Dewsnao, a dderbyniodd ei gwobr gan Bill Swann yn ddiweddar. Diolch yn fawr i bawb a brynodd docynnau gan godi £507 tuag at yr elusen.

Bird Walk poster

Bore Gwylio Adar

Ymunwch efo ni am daith gerdded Gwylio Adar ym Mhorthmadog ar fore Sul 21 Hydref! 9:30yb Cwrdd ym maes parcio Llyn Bach ger Wilko am 9:15yb. Arweinydd: Geoff Gibbs Rhodd Awgrymedig: £3 Bydd y dro, a fydd yn parhau rhwng dwy a thair awr, yn ymweld â Llyn Bach a’r Cob lle ceir amrywiaeth eang […]

IMG_7037-1

Ras y Cob

  Erbyn hyn mae’r holl arian noddi Huw Llewelyn-Jones wedi’i dderbyn. Rydyn ni’n falch iawn fod yr apêl wedi cyrraedd y targed gan godi cyfanswm o £1,170. Diolch o galon i Huw am roi o’i amser i gefnogi BGGW. Diolch hefyd i bawb sydd wedi cyfrannu tuag at yr apêl hwn; bydd eich cyfraniadau yn […]

IMG_7037-1

Rasy Cob.

Llongyfarchiadau i Huw Llewelyn – Jones wnaeth orffen Ras Y Cob mewn ychydig dros 20 munud. Gorffennodd yn y 12fed safle a dyma oedd yr ail amser orau iddo redeg y ras erioed. Os hoffech ddangos eich gwerthfawrogiad i Huw am gyflawni’r ras er budd Cronfa Ffrydio Byw BGGW, dyma sut mae gwneud. http://mydonate.bt.com/events/glaslyn/475251 Os […]