Archive by Author

Millennial Style-3

Treiathlon Harlech 2019

Mae Triathlon Blynyddol Harlech yn un o’n prif ffynhonellau codi arian ac am y pedwerydd flwyddyn mae gennym ni dîm yn cymryd rhan yn y digwyddiad ar ddydd Sul, Ebrill 14, sef Gwen (nofiwr) Gail (beiciwr) a Huw (rhedwr). Mae’r tîm i gyd yn gefnogwyr a gwirfoddolwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn ac maen nhw angen eich cefnogaeth […]

2

Be Sy ‘Mlaen 2019

Rydym yn falch i gyhoeddi ein calendr digwyddiadau ar gyfer tymor 2019! Os hoffech wybod mwy o fanylion neu arbed lle ar un o’r gweithgareddau, cysylltwch gyda ni ar 07834 575008 neu ebostio heather@glalsynwildlife.co.uk Am fwy o wybodaeth am ein clwb natur i blant cysylltwch ar: rebecca@glaslynwildlife.co.uk – 07340 355241 ‘Da ni’n edrych ymlaen i’ch gweld!

IMG_1199

Cyw Glaslyn, Glas 8C, yn ôl yn y DU!

Cawsom newyddion cyffrous ofnadwy ddoe. Glas 8C oedd yr ieuengaf o gywion Glaslyn yn 2014. Yn Hydref 2017 cafodd hi ei ffotograffu yn Popenguine, Senegal, ond doedd hi erioed wedi cael ei gweld yn ôl yn y DU. Mae hynny wedi newid. Ar ddydd Sul, fe dynnodd Tina Vaughan lun o walch yn bwyta pysgodyn […]

55837823_1259011077582474_7602038577152655360_n

Pedwar Gwalch, Un Nyth

Am wythnos gyffrous! Ar fore Llun wythnos ddiwethaf, gwelsom ein hiâr preswyl, Mrs G, yn glanio ar y nyth am 9:08, ac ers i ni agor drysau’r Ganolfan Ymwelwyr y bore hwnnw, mae’r cyffro wedi parhau.   Nid y Ganolfan Ymwelwyr yn unig sydd wedi bod yn brysur, ond mae’r nyth hefyd wedi gweld nifer o ymwelwyr. Y mwyaf amlwg yw’r gwalch benywaidd […]

Nest Q6035_2019-04-01_10_37_19_898

Aran yn Dychwelyd!

Na, nid Ffŵl Ebrill yw hyn, fe laniodd Aran ar y nyth am 10:12 bore ‘ma! Roedden ni’n meddwl yn wreiddiol ei fod wedi glanio am 7:20 y.b., ond mae’n ymddangos bod gwalch benywaidd arall wedi glanio cyn i Mrs G ei hel oddi ar y nyth. Yn fuan ar ôl i Aran lanio, roedd […]

Nest Q6035_2019-03-25_12_46_21_046

Mrs G yn Dychwelyd!

NEWYDDION GWYCH! Mae Mrs G wedi dychwelyd am yr 16eg flwyddyn! Treuliodd ychydig o amser yn mynd ar drywydd y brain oedd ar y nyth wedi iddi lanio am 9:08 bore ‘ma. Gwyliwch y fideo o’r foment mae Mrs G yn dychwelyd.   Hyd yma, mae Mrs G wedi deor 40 o gywion gyda 36 o’r rheiny yn gadael […]

D2V3CgYX4AA95bx.jpg-large

Heulwen o’r Diwedd

O’r diwedd, mae’r glaw wedi darfod ac rydym wedi croesawu wynebau newydd (a hen) i’r Ganolfan Ymwelwyr yr wythnos hon. Mae’n braf bod yn ôl! Gyda’r glaw trwm a llifogydd ar ddechrau’r wythnos, roedd ein gwaith o baratoi’r Ganolfan Ymwelwyr ar gyfer yr agoriad yn mynd yn anos bod dydd. Ond diolch byth am ein […]

Fedrwch chi gefnogi ein Apêl Ffrydio Byw?

Apêl Ffrydio Byw 2019

Mae hi’n fis Mawrth eto, mae’r Ganolfan Ymwelwyr a’r Garafán Gwarchod wedi’u twtio, mae’r caffi wedi’i lenwi ac yn fuan bydd gwalch y pysgod yn glanio ar nyth y Glaslyn. Mae cyffro yn yr awyr adeg yma’r flwyddyn ac rydym yn siŵr eich bod chi’r un mor aflonydd â ni.  Fel yr ydych eisoes yn […]

53364296_1026465647544531_4531626805827731456_n

Cerddwch Cnicht ar gyfer Bywyd Gwyllt Glaslyn

O’r llwyfan gwylio yng Nghanolfan Ymwelwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn, mi welwch chi’r Cnicht yn syth o’ch blaen. Weithiau fe’i elwir yn Matterhorn Cymru oherwydd ei siap pigog. Pan mae plentyn yn tynnu llun mynydd, dyma’r amlinelliad bydd yn dynnu’n aml. 689 m o uchder yn unig ydy Cnicht, ac er na fydd, o bosib, y […]