Archive by Author

Fedrwch chi gefnogi ein Apêl Ffrydio Byw?

Apêl Ffrydio Byw 2019

Mae hi’n fis Mawrth eto, mae’r Ganolfan Ymwelwyr a’r Garafán Gwarchod wedi’u twtio, mae’r caffi wedi’i lenwi ac yn fuan bydd gwalch y pysgod yn glanio ar nyth y Glaslyn. Mae cyffro yn yr awyr adeg yma’r flwyddyn ac rydym yn siŵr eich bod chi’r un mor aflonydd â ni.  Fel yr ydych eisoes yn […]

53364296_1026465647544531_4531626805827731456_n

Cerddwch Cnicht ar gyfer Bywyd Gwyllt Glaslyn

O’r llwyfan gwylio yng Nghanolfan Ymwelwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn, mi welwch chi’r Cnicht yn syth o’ch blaen. Weithiau fe’i elwir yn Matterhorn Cymru oherwydd ei siap pigog. Pan mae plentyn yn tynnu llun mynydd, dyma’r amlinelliad bydd yn dynnu’n aml. 689 m o uchder yn unig ydy Cnicht, ac er na fydd, o bosib, y […]

PhotoGrid_1551984807183

Gwirfoddolwyr BGGW yn Rhannu eu Hoff Lyfrau ar Ddiwrnod y Llyfr

Ar Ddiwrnod y Llyfr 2019, mae gwirfoddolwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn yn rhannu eu hoff lyfrau natur a bywyd gwyllt. Judith Mills: Ar hyn o bryd dwi’n darllen The Living Mountain gan Nan Shepherd ysgrifennwyd tua 60 mlynedd yn ôl. Llyfr am ei dealltwriaeth hi o fyd natur y Cairngorms. Mae’r llyfr yn fy atgoffa i o sut dwi’n […]

5F Feb 2019 Chris Wood

Dechrau Tymor Gweilch y Pysgod 2019

Chwefror. Mae’r dyddiau yn dechrau ymestyn, mae’r boreau yn fwynach a’r cennin pedr yn deffro i gyfarch yr haul. Mi fydd y gwanwyn yma cyn bo hir. Ond mae un peth arall yn gwneud i ni yn BGGW deimlo fod y gwanwyn wedi cyrraedd go iawn; gweld gwalch y pysgod yn hedfan uwchben dyffryn y […]

52156757_1654301284672463_8361794523466039296_n

Simon yn Cwblhau Hanner Marathon Llanelli

Diolch enfawr i Simon Jones am gwblhau Hanner Marathon Llanelli dydd Sul er budd Bywyd Gwyllt Glaslyn. Diolch hefyd i bawb sydd wedi noddi. Fydd y dolen i noddi Simon a BGGW ar agor tan 24ain Chwefror felly mae dal modd i chi gyfrannu os hoffech wneud hynny. Dyma sut mae gwneud: *Gwneud cyfraniad drwy […]

Llanelli Half Marathon

Cefnogwch Bywyd Gwyllt Glaslyn!

Mae Bywyd Gwyllt Glaslyn yn ddiolchgar iawn i Simon Jones, sy’n gyfreithiwr ac yn aelod o BGGW, fydd yn rhedeg Hanner Marathon Llanelli dydd Sul 10fed Chwefror i godi nawdd ar gyfer yr elusen. Diolch, Simon a phob lwc! Os hoffech ddangos eich gwerthfawrogiad i Simon am gyflawni’r ras er budd BGGW, dyma sut mae […]

Apel Gwirfodolwyr

Boreau Coffi Gwirfoddolwyr

Elusen gymunedol yw Bywyd Gwyllt Glaslyn sydd yn gwarchod y nyth gweilch y pysgod mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Os hoffech chi’r cyfle i wirfoddoli gyda ni, dewch draw i un o’n boreau coffi i ddysgu mwy!Dyddiau Sadwrn: Chwefror 2, 9 + 2311:00 – 14:00

Bird Walk poster

Bore Gwylio Adar

Ymunwch efo ni am daith gerdded Gwylio Adar ym Mhorthmadog ar fore Sul 21 Hydref! 9:30yb Cwrdd ym maes parcio Llyn Bach ger Wilko am 9:15yb. Arweinydd: Geoff Gibbs Rhodd Awgrymedig: £3 Bydd y dro, a fydd yn parhau rhwng dwy a thair awr, yn ymweld â Llyn Bach a’r Cob lle ceir amrywiaeth eang […]