Archive by Author

IMG_20190521_131902518

Ysgol Sir Gaerlŷr yn Gwylio Gweilch Glaslyn

Diolch i Ysgol Hugglescote yn sir Gaerlŷr am anfon y llun hwn i ni o ‘Ddosbarth y Cnocellau’ (Woodpeckers Class) wrth iddyn nhw wylio’r ail gyw yn deor. Mae’r athrawes yn dweud wrthym fod y plant wrth eu bodd yn gwylio digwyddiad mor arbennig. Rydym yn falch o’n gwaith gydag ysgolion lleol yn addysgu’r disgyblion […]

harris' hawk

Gŵyl y Gweilch 2019

Rydym wedi croesawu dros 700 o ymwelwyr i Bont Croesor dros benwythnos Gŵyl y Gweilch! Hoffem ddiolch i bob un ohonoch wnaeth ddod draw i gefnogi. Wrth gwrs, ni fyddai’n bosib i ni gynnal y digwyddiad heb ein gwirfoddolwyr ymroddedig. Y rhai wnaeth helpu i drefnu, codi’r pebyll, pobi cacennau a’r rhai fu’n gweithio’n galed yn y Ganolfan Ymwelwyr […]

60616165_1295696867247228_6816354239690833920_n

Trydydd Cyw 2019 yn Deor!

Mae Ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr BGGW yn dathlu’r newyddion bod y trydydd cyw wedi deor ar nyth Glaslyn heddiw, 24ain Fai. Craciodd yr wy yn ei hanner am 5:44yb gyda’r cyw bach yn rhydd o’i blisgyn erbyn 5:57yb. Ymhen ychydig oriau roedd yn bwyta brecwast gyda’i brodyr neu chwiorydd. Diwrnod hapus iawn i ni yn BGGW cael gweld […]

Nest Q6035_2019-05-21_10_45_54_967

Ail Gyw 2019 yn Deor!

Mae’r ail wy wedi deor! Penderfynodd yr ail gyw bach ymddangos yn ystod ymosodiad gan y brain am 10:26 bore ‘ma. Mae’r brain wedi bod yn hy iawn heddiw, ond mae Aran a Mrs G yn gwneud tîm da yn amddiffyn y nyth! Dyma fideo o’r ail gyw bach.

Nest Q6035_2019-05-19_15_18_56_309

Cyw Cyntaf 2019 yn Deor!

Mae cyw cyntaf 2019 wedi deor ar nyth y Glaslyn! Wnaeth y cyw cyntaf ddeor am 11:42 bore ‘ma. Roed tolc bach i’w weld yn yr wy hwyr neithiwr ac erbyn y bore roedd yn glir bod y deor yn datblygu’n dda. Roedd y cyw yn rhydd o’r plisgyn erbyn 11:42. Rydym yn falch o […]

Nest Q6035_2019-05-18_12_49_59_484

Aran yn Dychwelyd ar ôl Brwydr y Nyth

Mae Aran yn nôl! Am 07.57 bore ‘ma mi ddychwelodd Aran nôl at Mrs G ar nyth Glaslyn. Mae rhai o blu ei gynffon yn edrych braidd yn flêr, ond am rwan ymddengys ei fod wedi ennill y frwydr am diriogaeth yn erbyn Tegid. Mae’r frwydr yma yn erbyn Tegid (Z1), gwalch wnaeth ddeor ar […]

Nest Q6035_2019-05-17_16_23_05_237

Brwydr Dros Nyth yn Parhau

Nid yw Aran wedi bod yn bresennol ar nyth y Glaslyn ers 15:07 prynhawn ddoe. Dyma’r tro olaf i ni ei weld pan wnaeth erlid Tegid (Z1) oddi ar y nyth. Gwelwyd Tegid yn nyffryn y Glaslyn am y tro cyntaf prynhawn dydd Mawrth a dyma pryd ‘da ni’n meddwl dechreuodd y frwydr am y […]

56448907_10157257573265152_1685179321083232256_n

Eco Bro: Ffair Egin Gwyrdd 2019

Rydym yn falch o gael stondin yn Ffair Egin Gwyrdd Eco Bro ym Mhenrhyndeudraeth dydd Sadwrn yma, Mai 11. Bydd nifer o stondinau, gweithgareddau i blant a chewch cyfnewid eich hadau a phlanhigion am rai gan bobl eraill! Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

20190416_161010

Iechyd Da, Mrs G!

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed erbyn hyn bod Mrs G wedi dodwy trydydd wy’r tymor, y 51fed wy iddi ddodwy yn ei bywyd. Hi yw’r unig walch i ddodwy cymaint yng Nghymru a Lloegr. Roedden ni’n gwybod yn barod ei bod hi’n aderyn arbennig, wrth gwrs, ond mae’n braf cael dathlu’r llwyddiant yr un fath. Roedd hyn […]

57355550_10156968454695761_8122258532306255872_n

Treiathlon Harlech Wedi Cwblhau

Llongyfarchiadau mawr i Gwen, Gail a Huw am gwblhau Treiathlon Harlech dydd Sul! Maen nhw wedi nofio, rhedeg a seiclo cyfanswm o 27.4 cilometr er mwyn codi arian ar gyfer Bywyd Gwyllt Glaslyn, a hyd yn oed wedi torri eu record bersonol yn ystod y broses. Camp arbennig, diolch. Gwen yn dechrau’r treiathlon yn y pwll nofio. […]