Archive | News

RSS feed for this section
17156083_770624189754501_652806963149825495_n

It’s nearly that time of year again!

It’s nearly that time of year again! Here’s a photo of a dishevelled Mrs.G taken on March 24th 2016, the day after she arrived back at the Glaslyn nest. The date range of her arrival between 2008 and 2016 spans March 19th – 27th inclusive, So in a little over two week’s time it’ll be time […]

20-08-2016_08-21-42-816

Adopt an Osprey

Ar ôl nifer o ymholiadau, rydyn ni heddiw’n lansio ein cynllun ‘Mabwysiadu Gwalch’. Os ydych chi wedi bod yn pendroni beth i brynu’n anrheg i rhywun sy’n gefnogwr gweilch brwd, dyma’r ateb! Neu efallai eich bod chi eisiau prynu rhywbeth i chi’ch hunan gan wybod ar yr un pryd eich bod chi’n ein helpu ni […]

8e1a3453

Victorian Fair.

Diolch yn fawr i Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri am y gwahoddiad i fynychu’r Ffair Fictorianaidd dros y penwythnos diwethaf. Codwyd £227 ar ein stondin. Roedd yr awyrgylch yn wych iawn, gyda’r carwsél yn chwarae caneuon enwog. Daeth llawer o ymwelwyr i’n stondin i holi am y gweilch. Diolch i bawb am eich cefnogaeth. Many thanks […]

image-3-1

Ras y Cob Update.

Mae pawb ohonom ni yn BGGW wedi gwirioni’n lân – gobeithio’ch bod chithau hefyd, achos rydych CHI wedi rhoi £2,041.00 i’n prosiect mewn llai na pythefnos! Rydyn ni mor ddiolchgar eich bod wedi curo’r targed gwreiddiol o £500 (mewn 48 awr yn unig), wedyn y £1600 – ac o’r herwydd gallwn orffen talu am ffrydio […]

image-4-1

Ras y Cob.

…ac mae Glynis wedi llwyddo! Mi orffennodd y ras 5 cilomedr (3 milltir mewn hen bres) ar ran BGGW am 12.41 Dydd Sul – yn Ras y Cob. Ac mi lwyddoch CHI, cefnogwyr BGGW hefyd! O fewn 48 awr o lansio’r Apêl yn fyw, roedd Glynis wedi cyrraedd ei tharged personol o £500. Erbyn hyn, […]

img_0264

CAN YOU SPARE A FIVER?

            YDYCH CHI’N GALLU CYFRANNU £5 TYBED? Unwaith eto, mae Glynis (yn y llun) yn rhedeg i godi arian i’n bywyd gwyllt ni; mae hi’n anelu at godi £500 mewn ras 5 cilomedr ar draws Cob Porthmadog yn Ras y Cob blynyddol ar 18fed o Fedi. PETAI 100 OHONOCH CHI’N NODDI GLYNIS GYDA £5 Y […]

nest-q6035_2016-09-01_06_02_07_308

Last orders please!

It’s that time of year again where Mrs G has her beak in the air waiting for those favourable winds to help her along her journey South. So I’ve been crunching some numbers and looking at the average number of days between various key events through each season and the dates that Mrs G was last seen in […]

Thoughts on intervention…

We don’t have the faintest idea what happened to W7 to cause her injury. All we know is that she landed on the nest at 3pm last Thursday (28th July) and her right leg was not in a good way. We’ve seen her come and go over the past few days and now that she could […]