Connect with Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

About Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife

Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife (BGGW) was set up in 2013 as a community interest company to continue the work of protecting breeding ospreys in the Glaslyn Valley.

Read More

We need your help – Come and volunteer!

We would not be able to continue operating without the invaluable help of our volunteers. If you are able to assist us in any way by devoting some of your time, then please get in touch...

Read More

Help us develop and grow, donate today!

We are a small charity which relies on donations to keep it operating. Any donation large or small will be greatly appreciated and essential to our survival.

Read More

Latest News and Features

Opening Times

The Pont Croesor Visitor Centre is open every day from 10am until 5pm - we look forward to welcoming you!

Our Sponsors

BGGW On Facebook

The chicks were ringed this afternoon and the results are on the image below. We'll have a video of the ringing ready for you tomorrow.
************
Gafodd y cywion eu modrwyo heddiw ac mae'r canlyniadau ar y tabl isod. Bydd fideo o'r modrwyo yn cael ei ryddhau yfory.
...

View on Facebook

Welsh Word of the Week is...

MODRWY - ring

The chicks will be given their leg rings this week, a darvic ring on the right leg and a metal BTO ring on the left leg. Leg rings help us to identify our birds so that we can monitor the success of our ospreys and the species in future years.

Did you know the Brondanw Arms was locally known as The Ring, as it was originally a quayside pub, where boats would be moored until William Madocks built The Cob in 1811?
************
Mi fydd y cywion yn derbyn eu modrwyau yr wythnos yma, y fodrwy darfig ar y goes dde a modrwy BTO ar y goes chwith. Nid yn unig yw'r modrwyau yn helpu ni i adnabod y cywion, ond mae'n gymorth i ni fonitro llwyddiant ein hadar a'r rhywogaeth yn y dyfodol.

Oeddech chi'n gwybod bod y dafarn leol, y Brondanw Arms, yn cael ei adnabod fel Y Ring yn wreiddiol gan fod y dafarn wedi'i leoli ger y cei, lle'r oedd cychod yn cael eu hangori cyn i William Madocks adeiladu'r Cob yn 1811?
...

View on Facebook

On Sunday two weeks ago, tensions were high at BGGW after the death of the middle chick and witnessing the third little chick take a stumble on the nest. Today we saw the (not so little) third chick attempt to feed itself breakfast! He/she's grown so much in the last few days, does anyone think they have a better guess of the sex of the chicks? We'll find out during the ringing in a few days time...
*************
Roedd yn ddiwrnod llawn tensiwn ar ddydd Sul pythefnos yn ôl ar ôl marwolaeth yr ail gyw a gwylio'r trydydd cyw bach yn disgyn ar y nyth. Heddiw gwelsom y trydydd cyw (sydd ddim mor fach erbyn hyn) yn ceisio bwyta brecwast ei hun! Ydach chi'n meddwl eich bod chi'n gallu dyfalu rhyw'r cywion yn well rŵan? Cawn wybod yn ystod y modrwyo yn y dyddiau nesaf...
...

View on Facebook