Cysylltu â Ni

Sut i gyrraedd ein Canolfan Ymwelwyr

Mae yna wasanaeth bws bob 2 awr rhwng Porthmadog a Beddgelert. Gan nad ydi’r bws yn stopio’n union wrth ein safle, rhaid cerdded mymryn. Ffoniwch Traveline Cymru ar 0871 200 2233 i gael mwy o fanylion. Dewis arall fyddai i chi deithio mewn steil ar drên stêm! Mae gan Rheilffordd Eryri.

Os ydych yn gyrru car, dilynwch yr A487 tua’r gogledd o Borthmadog. Trowch i’r dde i ymuno â’r A498 yn Nhremadog a throwch i’r dde eto ymhen tua 2.5 milltir i ymuno â’r B4410. Mae’r fynedfa i’n safle ar y dde cyn i chi groesi’r rheilffordd.

Cofiwch edrych ar ein gwefan i gael manylion am ddyddiau agored a digwyddiadau arbennig yn y dyfodol.

Mae Canolfan Ymwelwyr Pont Croesor bellach wedi cau am y tymor. Byddwn yn ail-agor yn y Gwanwyn 2019, ond weithiau bydd y ganolfan yn agor ar gyfer digwyddiadau arbennig sydd ar y gweill.

Welwn ni chi flwyddyn nesaf!