Archive | Blog

RSS feed for this section
Nest Q6035_2019-05-21_10_45_54_967

Ail Gyw 2019 yn Deor!

Mae’r ail wy wedi deor! Penderfynodd yr ail gyw bach ymddangos yn ystod ymosodiad gan y brain am 10:26 bore ‘ma. Mae’r brain wedi bod yn hy iawn heddiw, ond mae Aran a Mrs G yn gwneud tîm da yn amddiffyn y nyth! Dyma fideo o’r ail gyw bach.

Nest Q6035_2019-05-19_15_18_56_309

Cyw Cyntaf 2019 yn Deor!

Mae cyw cyntaf 2019 wedi deor ar nyth y Glaslyn! Wnaeth y cyw cyntaf ddeor am 11:42 bore ‘ma. Roed tolc bach i’w weld yn yr wy hwyr neithiwr ac erbyn y bore roedd yn glir bod y deor yn datblygu’n dda. Roedd y cyw yn rhydd o’r plisgyn erbyn 11:42. Rydym yn falch o […]

20190416_161010

Iechyd Da, Mrs G!

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed erbyn hyn bod Mrs G wedi dodwy trydydd wy’r tymor, y 51fed wy iddi ddodwy yn ei bywyd. Hi yw’r unig walch i ddodwy cymaint yng Nghymru a Lloegr. Roedden ni’n gwybod yn barod ei bod hi’n aderyn arbennig, wrth gwrs, ond mae’n braf cael dathlu’r llwyddiant yr un fath. Roedd hyn […]

57355550_10156968454695761_8122258532306255872_n

Treiathlon Harlech Wedi Cwblhau

Llongyfarchiadau mawr i Gwen, Gail a Huw am gwblhau Treiathlon Harlech dydd Sul! Maen nhw wedi nofio, rhedeg a seiclo cyfanswm o 27.4 cilometr er mwyn codi arian ar gyfer Bywyd Gwyllt Glaslyn, a hyd yn oed wedi torri eu record bersonol yn ystod y broses. Camp arbennig, diolch. Gwen yn dechrau’r treiathlon yn y pwll nofio. […]

Egg number 50!

Mrs G yn Dodwy Ail Wy 2019

NeWYddion gWYch. Mae Mrs G wedi dodwy ei hail wy o 2019!!! Safodd i ddatgelu’r wy am 11:42 bore ‘ma, Ebrill 16. Dyma wy rhif 50 i Mrs G. Camp arbennig i walch arbennig. Dyma ni yr eiliad wnaeth Mrs G ddodwy’r wy. Roedd Aran ar y glwyd tra’r oedd Mrs G yn dodwy. Glaniodd […]

Blue W0. Photograph by Sam Hood.

Cyw 2015, Glas W0, yn ôl yn y DU

Mae’r cyffro yn parhau’r wythnos hon gyda’r newyddion bod cyw arall o’r Glaslyn wedi’i weld yn ôl yn y DU. Tro ‘ma, Glas W0, cyw o 2015, sydd wedi dychwelyd. 2015 oedd y flwyddyn gyntaf i Aran a Mrs G bridio gyda’i gilydd. Cafodd Sam Hood luniau o Glas W0 ar ddydd Llun wrth i’r aderyn ymyrryd […]

IMG_1199

Cyw Glaslyn, Glas 8C, yn ôl yn y DU!

Cawsom newyddion cyffrous ofnadwy ddoe. Glas 8C oedd yr ieuengaf o gywion Glaslyn yn 2014. Yn Hydref 2017 cafodd hi ei ffotograffu yn Popenguine, Senegal, ond doedd hi erioed wedi cael ei gweld yn ôl yn y DU. Mae hynny wedi newid. Ar ddydd Sul, fe dynnodd Tina Vaughan lun o walch yn bwyta pysgodyn […]

55837823_1259011077582474_7602038577152655360_n

Pedwar Gwalch, Un Nyth

Am wythnos gyffrous! Ar fore Llun wythnos ddiwethaf, gwelsom ein hiâr preswyl, Mrs G, yn glanio ar y nyth am 9:08, ac ers i ni agor drysau’r Ganolfan Ymwelwyr y bore hwnnw, mae’r cyffro wedi parhau.   Nid y Ganolfan Ymwelwyr yn unig sydd wedi bod yn brysur, ond mae’r nyth hefyd wedi gweld nifer o ymwelwyr. Y mwyaf amlwg yw’r gwalch benywaidd […]

Nest Q6035_2019-04-01_10_37_19_898

Aran yn Dychwelyd!

Na, nid Ffŵl Ebrill yw hyn, fe laniodd Aran ar y nyth am 10:12 bore ‘ma! Roedden ni’n meddwl yn wreiddiol ei fod wedi glanio am 7:20 y.b., ond mae’n ymddangos bod gwalch benywaidd arall wedi glanio cyn i Mrs G ei hel oddi ar y nyth. Yn fuan ar ôl i Aran lanio, roedd […]

Nest Q6035_2019-03-25_12_46_21_046

Mrs G yn Dychwelyd!

NEWYDDION GWYCH! Mae Mrs G wedi dychwelyd am yr 16eg flwyddyn! Treuliodd ychydig o amser yn mynd ar drywydd y brain oedd ar y nyth wedi iddi lanio am 9:08 bore ‘ma. Gwyliwch y fideo o’r foment mae Mrs G yn dychwelyd.   Hyd yma, mae Mrs G wedi deor 40 o gywion gyda 36 o’r rheiny yn gadael […]