Archive by Author

ZipWorld

ZipWorld

Ydych chi erioed wedi gwneud rhywbeth ‘da chi wir ddim eisiau er mwyn helpu rhywun arall? Wel, mae Judith Babbage, un o’r gwirfoddolwyr sydd wedi’n gwasanaethu hiraf, a Helen Wood, cyn-feddyg, wedi cytuno i ‘hedfan’ lawr y ’Titan Zip Wire’ ym Mlaenau Ffestiniog ar Awst 29 i godi arian ar gyfer BGGW. Os hoffech noddi […]

IMG_0223-2

Gwarchodfa Natur Rutland Water.

Daeth dydd Iau diwethaf â chyffro mawr i bedwar o griw Glaslyn wrth i ni ymweld â Gwarchodfa Natur Rutland Water. Roedd yn werth teithio’r holl filltiroedd am y croeso cynnes a gawsom gan y tîm yn Manton Bay, heb sôn am y gacen a gawsom ar ôl cinio! Yn gyntaf, buom yn sgwrsio gyda’r […]

New Nest_2017-02-16_14_48_51_010

Nyth Pont Croesor – Tymor 2018

Llun Llyfrgell. Yn unol â’r addewid a wnaed ym mis Awst 2017, datganiad yw’r canlynol gan Ymddiriedolwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife (BGGW) ynglyn â nyth Pont Croesor (PC) ar gyfer tymor 2018. Mae nyth PC wedi’i leoli ar dir nad yw’n eiddo i, nac wedi’i brydlesu gan, BGGW. Nid yw’r strwythur sy’n cynnal y nyth […]

Nest Q6035_2016-08-11_16_48_59_312 -1

Ffrydio Byw 2017 – Diolch yn fawr

Yn ddiweddar, fe ofynnon ni am eich cymorth, gan ein bod angen codi £1,500 arall i gyrraedd ein targed Ffrydio Byw am 2017. Hefyd, fe gymerodd Heather Corfield ran yn Ras y Cob i helpu i godi arian ar gyfer yr apêl trwy gael ei noddi. Roedden ni’n fawr obeithio y byddem ni’n cyrraedd ein […]

AXIS Q6035-E - 00408CF537C8_2014-08-02_15_12_05_320

Newyddion Gwych

Heddiw, daeth y newyddion bod llun o Glas 9C, cyw hynaf nythiad Glaslyn yn 2014, wedi’i dynnu yn Leighton Moss ar Gorffennaf 25ain gan John Dodds. 2014 oedd y flwyddyn gyntaf i BGGW ddechrau rhedeg Glaslyn ar ei liwt ei hun a hefyd daeth Glas 9C o nythiad diwethaf 11 (98), felly mae’r cip olwg […]

Nest Q6035_2017-07-01_12_57_11_106-1

Modrwywyd cywion Glaslyn

Modrwywyd cywion Glaslyn ar fore Sadwrn, Gorffennaf 1af, 2017. Aeth y modrwyo yn ôl y disgwyl ac wedi’i weithredu mewn modd proffesiynol. Roedd y cywion yn fywiog ar ôl y modrwyo. Llythrennau a rhifau’r modrwyau oedd, Z6, Z7 a Z8. Z6 Gwryw, rhif modrwy BTO 1408634 Hyd adain 308mm, Pwysau 1.47kg Z7 Gwryw, rhif modrwy […]