Ysgol Sir Gaerlŷr yn Gwylio Gweilch Glaslyn

Diolch i Ysgol Hugglescote yn sir Gaerlŷr am anfon y llun hwn i ni o ‘Ddosbarth y Cnocellau’ (Woodpeckers Class) wrth iddyn nhw wylio’r ail gyw yn deor. Mae’r athrawes yn dweud wrthym fod y plant wrth eu bodd yn gwylio digwyddiad mor arbennig.

Rydym yn falch o’n gwaith gydag ysgolion lleol yn addysgu’r disgyblion am weilch y pysgod a’r bywyd gwyllt lleol. Ac mae gweld dylanwad Mrs G ac Aran yn cyrraedd ymhellach yn galonnog.

Oes oes genych straeon tebyg, anfonwch nhw aton ni!