Brwydr Dros Nyth yn Parhau

Nid yw Aran wedi bod yn bresennol ar nyth y Glaslyn ers 15:07 prynhawn ddoe. Dyma’r tro olaf i ni ei weld pan wnaeth erlid Tegid (Z1) oddi ar y nyth.

Gwelwyd Tegid yn nyffryn y Glaslyn am y tro cyntaf prynhawn dydd Mawrth a dyma pryd ‘da ni’n meddwl dechreuodd y frwydr am y nyth.

Y frwydr awyr yma sydd wedi atal Aran rhag pysgota ers tri diwrnod. Nid yw’n amhosib i weilch fynd diwrnodau heb fwyta; maen nhw’n croesi’r Sahara ar y daith fudol sydd yn gallu cymryd hyd at wythnos. Ni fydd Mrs G yn gadael yr wyau i bysgota felly nes bydd yn hollol angenrheidiol. Mae hi dal ar y nyth ar hyn o bryd yn disgwyl i Aran ddychwelyd.

Er nad ydym wedi gweld Aran ers ddoe, gwelwyd dau walch yn hedfan yn uchel uwchben y dyffryn prynhawn heddiw. Rydym yn tybio mai Aran a Tegid yw’r adar yma sydd yn golygu bod y frwydr dros diriogaeth yn dal i barhau. Rydym hefyd wedi gweld Tegid yn bwyta pysgodyn ar goeden yn agos at Bont Croesor yn gynharach, ond ni fedrwn ddweud yn gadarnhaol ein bod wedi gweld Aran.

Dyma fideo o Tegid (Z1) ddoe yn ceisio trechu Aran er mwyn ennill y nyth. Er nad ydym ni wedi gweld y math yma o ymddygiad ar nyth y Glaslyn o’r blaen, nid yw’n anghyffredin i weld gweilch y pysgod yn gwneud hyn.
Mae gweilch ifanc (boed gwryw neu fenyw) yn gwneud ymgais i ennill nythod gweithredol drwy ymladd. Ond os yw’r gwryw yn gryf ac yn iach, ni ddylai fod yn broblem iddo amddiffyn ei nyth rhag y tresmaswr.

Fel rydym yn gweld ar hyn o bryd, mae’r ymladd yma yn gallu parau am ddiwrnodau.

Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw wybodaeth bellach fydd gennym ni.