Aran yn Dychwelyd ar ôl Brwydr y Nyth

Mae Aran yn nôl!

Am 07.57 bore ‘ma mi ddychwelodd Aran nôl at Mrs G ar nyth Glaslyn. Mae rhai o blu ei gynffon yn edrych braidd yn flêr, ond am rwan ymddengys ei fod wedi ennill y frwydr am diriogaeth yn erbyn Tegid.

Mae’r frwydr yma yn erbyn Tegid (Z1), gwalch wnaeth ddeor ar nyth Dyfi yn 2016, wedi dechrau ers dydd Mawrth sydd yn golygu nad yw Aran wedi gallu danfon pysgodyn i’r nyth ers pedwar diwrnod. Ni welwyd Aran o gwbl dydd Gwener, oedd yn peri pryder i ni a gwylwyr y ffrwd byw. Rhyddhad llwyr oedd ei weld yn dychwelyd bore ‘ma.

Ar ôl glanio, aeth Aran allan i bysgota gan ddychwelyd am 11:12 efo brithyll brown mawr i Mrs G. Aeth hi at y glwyd i fwyta ei phryd o fwyd cyntaf ers dydd Mawrth tra’r oedd Aran yn gori ar yr wyau. Ceisiodd hefyd paru gyda Mrs G ar y glwyd, er nad oedd hi’n dderbyniol. Rydym yn meddwl mai ymgais Aran oedd hyn i atgyfnerthu ei bartneriaeth gyda Mrs G ar ôl ei absenoldeb.

Mae wedi bod yn gyfnod nerfus i bawb sy’n gwylio’r nyth yn ddiweddar, ond diolch byth bod pethau i’w weld wedi tawelu i’r pâr arbennig.

Gwelwyd Tegid yn bwyta pysgodyn ar goeden ger Pont Croesor ar nos Wener ac mae wedi bod yn bresennol yno prynhawn heddiw. Nid yw wedi ceisio tresmasu ar nyth y Glaslyn o gwbl.

‘Da ni’n dal i fonitro’r awyr a byddwn yn eich diweddaru am unrhyw wybodaeth newydd.