Archive | May, 2019

Nest Q6035_2019-05-21_10_45_54_967

Ail Gyw 2019 yn Deor!

Mae’r ail wy wedi deor! Penderfynodd yr ail gyw bach ymddangos yn ystod ymosodiad gan y brain am 10:26 bore ‘ma. Mae’r brain wedi bod yn hy iawn heddiw, ond mae Aran a Mrs G yn gwneud tîm da yn amddiffyn y nyth! Dyma fideo o’r ail gyw bach.

Nest Q6035_2019-05-19_15_18_56_309

Cyw Cyntaf 2019 yn Deor!

Mae cyw cyntaf 2019 wedi deor ar nyth y Glaslyn! Wnaeth y cyw cyntaf ddeor am 11:42 bore ‘ma. Roed tolc bach i’w weld yn yr wy hwyr neithiwr ac erbyn y bore roedd yn glir bod y deor yn datblygu’n dda. Roedd y cyw yn rhydd o’r plisgyn erbyn 11:42. Rydym yn falch o […]

Nest Q6035_2019-05-18_12_49_59_484

Aran yn Dychwelyd ar ôl Brwydr y Nyth

Mae Aran yn nôl! Am 07.57 bore ‘ma mi ddychwelodd Aran nôl at Mrs G ar nyth Glaslyn. Mae rhai o blu ei gynffon yn edrych braidd yn flêr, ond am rwan ymddengys ei fod wedi ennill y frwydr am diriogaeth yn erbyn Tegid. Mae’r frwydr yma yn erbyn Tegid (Z1), gwalch wnaeth ddeor ar […]

Nest Q6035_2019-05-17_16_23_05_237

Brwydr Dros Nyth yn Parhau

Nid yw Aran wedi bod yn bresennol ar nyth y Glaslyn ers 15:07 prynhawn ddoe. Dyma’r tro olaf i ni ei weld pan wnaeth erlid Tegid (Z1) oddi ar y nyth. Gwelwyd Tegid yn nyffryn y Glaslyn am y tro cyntaf prynhawn dydd Mawrth a dyma pryd ‘da ni’n meddwl dechreuodd y frwydr am y […]

56448907_10157257573265152_1685179321083232256_n

Eco Bro: Ffair Egin Gwyrdd 2019

Rydym yn falch o gael stondin yn Ffair Egin Gwyrdd Eco Bro ym Mhenrhyndeudraeth dydd Sadwrn yma, Mai 11. Bydd nifer o stondinau, gweithgareddau i blant a chewch cyfnewid eich hadau a phlanhigion am rai gan bobl eraill! Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.