Mrs G yn Dodwy Ail Wy 2019

NeWYddion gWYch. Mae Mrs G wedi dodwy ei hail wy o 2019!!! Safodd i ddatgelu’r wy am 11:42 bore ‘ma, Ebrill 16.

Dyma wy rhif 50 i Mrs G. Camp arbennig i walch arbennig.

Dyma ni yr eiliad wnaeth Mrs G ddodwy’r wy.

Roedd Aran ar y glwyd tra’r oedd Mrs G yn dodwy. Glaniodd ar y nyth o fewn munudau er mwyn cymryd tro i eistedd ar yr wyau, rhywbeth mae’n ei wneud yn aml!