Treiathlon Harlech Wedi Cwblhau

Llongyfarchiadau mawr i Gwen, Gail a Huw am gwblhau Treiathlon Harlech dydd Sul!

Maen nhw wedi nofio, rhedeg a seiclo cyfanswm o 27.4 cilometr er mwyn codi arian ar gyfer Bywyd Gwyllt Glaslyn, a hyd yn oed wedi torri eu record bersonol yn ystod y broses. Camp arbennig, diolch.

Gwen yn dechrau’r treiathlon yn y pwll nofio.

Gail yn mynd allan ar ei beic. Wnaeth hi lwyddo i dorri ei record ers llynedd, da iawn!

Huw yn dringo grisiau’r castell i orffen y ras.

Mae costau cynnal a chadw’r Ganolfan Ymwelwyr a’r rhaglen Gwarchod yn gofyn am adnoddau sylweddol, tua £1000 yr wythnos. Ein targed yw codi £2500 a gall eich rhoddion chi – bach neu mawr – ein helpu i gyflawni’r nod hwn. Diolchwn ichi ymlaen llaw am eich cefnogaeth, sy’n allweddol i’n bodolaeth.

Mae dal amser i chi noddi’r tîm am eu hymdrechion, dyma’r pedwar ffordd fedrwch chi wneud cyfraniad:

1. Trwy’r botwm Paypal ar ein gwefan neu botwm ‘Donate’ ar Facebook

2. Gwneud cyfraniad drwy glicio BTMyDonate

3. Trwy anfon siec yn daladwy i Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife i’n trysorydd

Trysorydd BGGW, 150, Rhosnesni Lane, Wrexham, Clwyd. LL13 9ES

4. Yn y Ganolfan Ymwelwyr sydd ar agor yn ddyddiol 10:00-17:00.

Plîs helpwch ni i gyrraedd ein targed eto eleni. 

Diolch yn fawr!