Treiathlon Harlech 2019

Mae Triathlon Blynyddol Harlech yn un o’n prif ffynhonellau codi arian ac am y pedwerydd flwyddyn mae gennym ni dîm yn cymryd rhan yn y digwyddiad ar ddydd Sul, Ebrill 14, sef Gwen (nofiwr) Gail (beiciwr) a Huw (rhedwr). Mae’r tîm i gyd yn gefnogwyr a gwirfoddolwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn ac maen nhw angen eich cefnogaeth chi!

Mae costau cynnal a chadw’r Ganolfan Ymwelwyr a’r rhaglen Gwarchod yn gofyn am adnoddau sylweddol, tua £1000 yr wythnos. Diolchwn ichi ymlaen llaw am eich cefnogaeth, sy’n allweddol i’n bodolaeth. Ein targed yw codi £2500 a gall eich rhoddion chi – bach neu mawr – ein helpu i gyflawni’r nod hwn. 

Mae pedwar ffordd fedrwch chi wneud cyfraniad:

1. Trwy’r botwm Paypal ar ein gwefan neu botwm ‘Donate’ ar Facebook

2. Gwneud cyfraniad drwy glicio BTMyDonate

3. Trwy anfon siec yn daladwy i Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife i’n trysorydd

Trysorydd BGGW, 150, Rhosnesni Lane, Wrexham, Clwyd. LL13 9ES

4. Yn y Ganolfan Ymwelwyr sydd ar agor yn ddyddiol 10:00-17:00.

Plîs helpwch ni i gyrraedd ein targed eto eleni. 

Diolch yn fawr!