Cyw Glaslyn, Glas 8C, yn ôl yn y DU!

Cawsom newyddion cyffrous ofnadwy ddoe.

Glas 8C oedd yr ieuengaf o gywion Glaslyn yn 2014. Yn Hydref 2017 cafodd hi ei ffotograffu yn Popenguine, Senegal, ond doedd hi erioed wedi cael ei gweld yn ôl yn y DU. Mae hynny wedi newid.

Ar ddydd Sul, fe dynnodd Tina Vaughan lun o walch yn bwyta pysgodyn ar ben goeden bedwen ym Moortown, Ringwood, Hampshire. Glaniodd y gwalch efo’r pysgodyn am 11yb ac roedd yn dal i’w fwyta am 4 yn y prynhawn! Diolch i Tina am adael i ni rannu’r llun a diolch hefyd i Keith Bretton a Dr Tim Mackrill am gael y newyddion aton ni.

Mae’n wych gwybod bod dau gyw o “Ddosbarth 2014” wedi goroesi i fod yn oedolion. Nid ydym yn gwybod os oes gan 8C nyth ei hun yn y DU, ond rydym yn gobeithio y bydd hi mor llwyddiannus â Glas 9C oedd hefyd yn un o gywion 2014, a’u pum brawd a chwaer hŷn sydd hefyd yn bridio yn y DU.

Dyma fideo o’r cywion o 2014: