Pedwar Gwalch, Un Nyth

Am wythnos gyffrous! Ar fore Llun wythnos ddiwethaf, gwelsom ein hiâr preswyl, Mrs G, yn glanio ar y nyth am 9:08, ac ers i ni agor drysau’r Ganolfan Ymwelwyr y bore hwnnw, mae’r cyffro wedi parhau.

 

Nid y Ganolfan Ymwelwyr yn unig sydd wedi bod yn brysur, ond mae’r nyth hefyd wedi gweld nifer o ymwelwyr. Y mwyaf amlwg yw’r gwalch benywaidd o’r Alban, Glas LA4, wnaeth lanio ar y nyth a dwyn pysgodyn Mrs G! Ceisiodd Mrs G cael gwared â’r gwalch ond pan ddaliodd honno ei thir, aeth Mrs G oddi ar y nyth a gadael LA4 i fwyta’i physgodyn ar y glwyd tan hwyrach yn y prynhawn.

 

‘Da ni rŵan yn gwybod bod Glas LA4 wedi cael ei modrwyo ar y 5ed Orffennaf, 2016 gan Bob Swann ar nyth yn agos i Dornoch yng ngogledd yr Alban. Diolch i Bob a Dr Tim Mackrill am rannu’r wybodaeth efo ni mor brydlon. Gobeithio bydd LA4 yn llwyddo i ddarganfod nyth ei hun yn fuan.

Roedd syrpreis arall bore Llun yr wythnos hon pan laniodd Aran ar y nyth am 10:12, wedi’i ddilyn gan Mrs G. O fewn ychydig funudau, roedd Mrs G yn arddangos ei hun iddo, yn cadarnhau ei bod yn gwybod bod ei phartner wedi dychwelyd.

 

Roedden ni’n meddwl yn wreiddiol ei fod wedi glanio am 7:20, ond ar ôl i ni edrych yn agosach ar y recordiad, mae’n ymddangos bod gwalch benywaidd arall wedi glanio cyn i Mrs G ei hel oddi ar y nyth. ‘Da ni wedi gweld Mrs G yn erlid gweilch eraill yn yr awyr yn y dyddiadu ers iddi ddychwelyd, ai hwn yw un o’r rheiny? Tybed o ble mae’r gwalch yma wedi dod?

Nawr bod ein pâr enwog wedi dychwelyd, mae’r tymor wedi dechrau o ddifrif. Ers i Mrs G ac Aran fod yn ôl, rydym wedi gweld y ddau yn paru nifer o weithiau sy’n golygu y bydd hi’n bosib i ni weld wyau yn y nyth o fewn cwpl o wythnosau! Hoffai unrhyw un ddyfalu pryd fydd yr wy cyntaf yn ymddangos?