Iechyd Da, Mrs G!

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed erbyn hyn bod Mrs G wedi dodwy trydydd wy’r tymor, y 51fed wy iddi ddodwy yn ei bywyd. Hi yw’r unig walch i ddodwy cymaint yng Nghymru a Lloegr. Roedden ni’n gwybod yn barod ei bod hi’n aderyn arbennig, wrth gwrs, ond mae’n braf cael dathlu’r llwyddiant yr un fath. Roedd hyn yn galw am botel o rywbeth sbeshial i’w agor yn y Ganolfan Ymwelwyr ar ôl iddi ddodwy’r 50fed wy! Dim ond gwydred fach cawsom ni, wir yr.

Iechyd da, Mrs G!

Ar y diwrnod cafodd y 50fed wy ei ddodwy, roedd ITV Coast and Country yma yn ffilmio eitem ar gyfer y rhaglen! Roedd yn bleser gael y criw yma i ddysgu am y gwaith pwysig rydym yn ei wneud yma’n BGGW. Byddwn yn gadael i chi wybod pan fydd y rhaglen yn cael ei ddarlledu!

Roedd hi’n wythnos bwysig i Fywyd Gwyllt Glaslyn am reswm arall hefyd wrth i ni groesawu ein 50,000fed ymwelydd ers i ni agor drysau’r Ganolfan Ymwelwyr ym Mhont Croesor. Llongyfarchiadau i deulu’r Adams! Gobeithio i chi fwynhau eich gwobr ac edrychwn ymlaen i’ch gweld yn y Ganolfan eto’n fuan.

Mae’r tywydd wedi bod yn braf dros benwythnos y Pasg, sydd wedi bod yn ffodus iawn i ni gael treulio oriau tu allan yn gwylio gwalch, heb ei fodrwyo, yn arddangos ei hun gyda dawns awyr ger y Ganolfan Ymwelwyr. Dychwelodd nifer o weithiau i hedfan a phlymio gan alw allan yn uchel i bawb ei glywed. Dyma’r tro cyntaf i nifer o’n gwirfoddolwyr ac ymwelwyr weld y math yma o ymddygiad gan walch y pysgod. Nid oes fideo i ni rannu efo chi yn anffodus, ond mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ddod i weld ni yn y Ganolfan, a gobeithio bydd y gwalch yn barod i roi perfformiad arall!

Heblaw am yr wyau yn cael eu dodwy, hoff fideo’r wythnos yw dawns ysbrydol y brigyn uwchben y nyth!
Roedd Aran yn cael trafferthion wrth geisio glanio ar y nyth efo darn o goeden mor fawr. Yn y diwedd aeth am gefn Mrs G. Doedd hyn ddim yn ei phlesio, fel gallwch ddychmygu. Ond bron yn syth wedi i Aran lanio, roedd Mrs G efo’i adenydd allan yn mantellu a gwarchod yr wyau wrth i walch diarth hedfan dros y nyth. Aeth Aran ar ei ôl cyn dychwelyd i chwarae rhan y gwyliwr ar y glwyd.