Aran yn Dychwelyd!

Na, nid Ffŵl Ebrill yw hyn, fe laniodd Aran ar y nyth am 10:12 bore ‘ma!

Roedden ni’n meddwl yn wreiddiol ei fod wedi glanio am 7:20 y.b., ond mae’n ymddangos bod gwalch benywaidd arall wedi glanio cyn i Mrs G ei hel oddi ar y nyth.

Yn fuan ar ôl i Aran lanio, roedd Mrs G yn arddangos ei hun iddo, cadarnhad ei bod hi’n gwybod bod ei phartner wedi dychwelyd.

Treuliodd Aran a Mrs G ychydig o amser i ffwrdd o’r nyth yn y prynhawn gyda’r ddau yn dychwelyd yr un pryd. Mrs G oedd yr un efo pysgodyn byw! Os nad oeddech chi’n gwylio’r ffrwd byw ar y pryd, cewch wylio’r fideo yn fan hyn.

 

Am ddiwrnod cyffrous yma ym Mywyd Gwyllt Glaslyn! Pryd welwn ni yr wy cyntaf yn y nyth tybed?