Cyw 2015, Glas W0, yn ôl yn y DU

Mae’r cyffro yn parhau’r wythnos hon gyda’r newyddion bod cyw arall o’r Glaslyn wedi’i weld yn ôl yn y DU. Tro ‘ma, Glas W0, cyw o 2015, sydd wedi dychwelyd. 2015 oedd y flwyddyn gyntaf i Aran a Mrs G bridio gyda’i gilydd. Cafodd Sam Hood luniau o Glas W0 ar ddydd Llun wrth i’r aderyn ymyrryd ar nyth Castell Threave, Dumfries & Galloway. Dyma’r nyth mae Glas 80, hefyd o’r Glaslyn, wedi bridio arno ers 2009. Dyma’r ail gyw newydd sydd wedi dychwelyd i’r DU eleni, sydd yn ychwanegu at y chwech rydym yn gwybod sydd wedi bridio yn llwyddiannus yn y DU yn barod. Ydan ni wedi sôn bod Mrs G wedi magu 36 o gywion a’i bod hi’n ‘nain’ i 74 o gywion? Mae ei chyfraniad at boblogaeth y gweilch yn ryfeddol.

Lluniau gan SamHood.

Dros yr wythnos diwethaf, mae Mrs G ac Aran wedi bod yn treulio amser o amgylch y nyth, yn tacluso a chrafu cwpan yn y nyth ar gyfer yr wyau. Efallai nad ydych chi wedi gweld y fideo digri yma o Aran:

Nid oedd llawer o’n dilynwyr yn deall beth oedd o’n ei wneud, ond nid yw’n gwneud hyn er mwyn edrych yn wirion! Mae’n golygu bod yr wyau ar y ffordd. Gobeithio nad os gennych drefniadau ar gyfer y penwythnos, efallai dylech chi gadw un llygad ar y camera byw…

Dechreuodd ein Swyddog Addysg, Rebecca, ar ei hymweliadau i’r ysgolion lleol wythnos yma, yn gwneud cyflwyniadau ar y gweilch. Roedd disgyblion un ysgol wedi cael sioc pan roddodd Rebecca’r camera byw ymlaen ond i weld Mrs G ac Aran yn paru ar y nyth! Ond nid y disgyblion yn unig oedd yn chwerthin, roedd dagrau yn dod o lygaid yr athrawon! Diolch, Aran a Mrs G, am eich amseru perffaith. Fel y dywedodd un o’r athrawon, “mae’n rhaid na’r tywydd braf sydd ar fai”.

Eto rydyn ni wedi gweld nifer o weilch diarth yn y dyffryn, gydag un gwryw yn arddangos ei hun gyda dawns yn yr awyr ger y Ganolfan Ymwelwyr. Mae’r holl weithgaredd yma yn addawol, ond nid ydym wedi gallu adnabod y gweilch diarth hyd yma. Byddwn yn gadael i chi wybod cyn gynted a bydd cadarnhad o fodrwy unrhyw weilch sydd yn ymweld â’r ardal.

Gweithgareddau Pasg:

Clwb Gweilch Glaslyn – mae ein clwb natur i blant 7-11 yn dechrau nôl wythnos nesaf.
Dydd Iau, Ebrill 18
14:00-16:00

Creu bwydwyr adar eich hunain gyda deunydd wedi’i ailgylchu. £2

Sul y Pasg, Ebrill 21
12:00-13:00
Helfa Pasg Natur £2

Clwb Gweilch Glaslyn
Dydd Iau, Ebrill 25
14:00-16:00
Gweithdy printio gydag artist Francesa Jones £2