Archive | April, 2019

20190416_161010

Iechyd Da, Mrs G!

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed erbyn hyn bod Mrs G wedi dodwy trydydd wy’r tymor, y 51fed wy iddi ddodwy yn ei bywyd. Hi yw’r unig walch i ddodwy cymaint yng Nghymru a Lloegr. Roedden ni’n gwybod yn barod ei bod hi’n aderyn arbennig, wrth gwrs, ond mae’n braf cael dathlu’r llwyddiant yr un fath. Roedd hyn […]

57355550_10156968454695761_8122258532306255872_n

Treiathlon Harlech Wedi Cwblhau

Llongyfarchiadau mawr i Gwen, Gail a Huw am gwblhau Treiathlon Harlech dydd Sul! Maen nhw wedi nofio, rhedeg a seiclo cyfanswm o 27.4 cilometr er mwyn codi arian ar gyfer Bywyd Gwyllt Glaslyn, a hyd yn oed wedi torri eu record bersonol yn ystod y broses. Camp arbennig, diolch. Gwen yn dechrau’r treiathlon yn y pwll nofio. […]

Egg number 50!

Mrs G yn Dodwy Ail Wy 2019

NeWYddion gWYch. Mae Mrs G wedi dodwy ei hail wy o 2019!!! Safodd i ddatgelu’r wy am 11:42 bore ‘ma, Ebrill 16. Dyma wy rhif 50 i Mrs G. Camp arbennig i walch arbennig. Dyma ni yr eiliad wnaeth Mrs G ddodwy’r wy. Roedd Aran ar y glwyd tra’r oedd Mrs G yn dodwy. Glaniodd […]

First egg close

Mrs G yn Dodwy Wy Cyntaf 2019

NeWYddion gWYch… Mae gynnon ni wy!!! Safodd Mrs G a datgelu’r wy am 11:21 bore dydd Sadwrn, Ebrill 13. Llongyfarchiadau Mrs G ac Aran. Os wnaethoch chi fethu’r eiliad wnaeth Mrs G ddodwy’r wy cyntaf, dyma’r fideo i chi cael ei wylio drosodd a throsodd.

Blue W0. Photograph by Sam Hood.

Cyw 2015, Glas W0, yn ôl yn y DU

Mae’r cyffro yn parhau’r wythnos hon gyda’r newyddion bod cyw arall o’r Glaslyn wedi’i weld yn ôl yn y DU. Tro ‘ma, Glas W0, cyw o 2015, sydd wedi dychwelyd. 2015 oedd y flwyddyn gyntaf i Aran a Mrs G bridio gyda’i gilydd. Cafodd Sam Hood luniau o Glas W0 ar ddydd Llun wrth i’r aderyn ymyrryd […]

Millennial Style-3

Treiathlon Harlech 2019

Mae Triathlon Blynyddol Harlech yn un o’n prif ffynhonellau codi arian ac am y pedwerydd flwyddyn mae gennym ni dîm yn cymryd rhan yn y digwyddiad ar ddydd Sul, Ebrill 14, sef Gwen (nofiwr) Gail (beiciwr) a Huw (rhedwr). Mae’r tîm i gyd yn gefnogwyr a gwirfoddolwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn ac maen nhw angen eich cefnogaeth […]

2

Be Sy ‘Mlaen 2019

Rydym yn falch i gyhoeddi ein calendr digwyddiadau ar gyfer tymor 2019! Os hoffech wybod mwy o fanylion neu arbed lle ar un o’r gweithgareddau, cysylltwch gyda ni ar 07834 575008 neu ebostio heather@glalsynwildlife.co.uk Am fwy o wybodaeth am ein clwb natur i blant cysylltwch ar: rebecca@glaslynwildlife.co.uk – 07340 355241 ‘Da ni’n edrych ymlaen i’ch gweld!

IMG_1199

Cyw Glaslyn, Glas 8C, yn ôl yn y DU!

Cawsom newyddion cyffrous ofnadwy ddoe. Glas 8C oedd yr ieuengaf o gywion Glaslyn yn 2014. Yn Hydref 2017 cafodd hi ei ffotograffu yn Popenguine, Senegal, ond doedd hi erioed wedi cael ei gweld yn ôl yn y DU. Mae hynny wedi newid. Ar ddydd Sul, fe dynnodd Tina Vaughan lun o walch yn bwyta pysgodyn […]

55837823_1259011077582474_7602038577152655360_n

Pedwar Gwalch, Un Nyth

Am wythnos gyffrous! Ar fore Llun wythnos ddiwethaf, gwelsom ein hiâr preswyl, Mrs G, yn glanio ar y nyth am 9:08, ac ers i ni agor drysau’r Ganolfan Ymwelwyr y bore hwnnw, mae’r cyffro wedi parhau.   Nid y Ganolfan Ymwelwyr yn unig sydd wedi bod yn brysur, ond mae’r nyth hefyd wedi gweld nifer o ymwelwyr. Y mwyaf amlwg yw’r gwalch benywaidd […]

Nest Q6035_2019-04-01_10_37_19_898

Aran yn Dychwelyd!

Na, nid Ffŵl Ebrill yw hyn, fe laniodd Aran ar y nyth am 10:12 bore ‘ma! Roedden ni’n meddwl yn wreiddiol ei fod wedi glanio am 7:20 y.b., ond mae’n ymddangos bod gwalch benywaidd arall wedi glanio cyn i Mrs G ei hel oddi ar y nyth. Yn fuan ar ôl i Aran lanio, roedd […]