Cerddwch Cnicht ar gyfer Bywyd Gwyllt Glaslyn

O’r llwyfan gwylio yng Nghanolfan Ymwelwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn, mi welwch chi’r Cnicht yn syth o’ch blaen. Weithiau fe’i elwir yn Matterhorn Cymru oherwydd ei siap pigog. Pan mae plentyn yn tynnu llun mynydd, dyma’r amlinelliad bydd yn dynnu’n aml.

689 m o uchder yn unig ydy Cnicht, ac er na fydd, o bosib, y mynydd uchaf wnewch chi ei ddringo yn eich bywyd, bydd yn siwr o fod yn un o’ch ffefrynnau. Ceir golygfeydd anhygoel o’r copa. I’r gogledd, Yr Wyddfa a’i chriw a Chrib Nantlle. I’r de, Trawsfynydd a’r Rhinogydd. I’r gorllewin, Bae Aberteifi a Môr yr Iwerydd ac i’r dwyrain, Moel Siabod a mynyddoedd y Berwyn tu draw.

Ymunwch â ni ar y daith dywysedig hon gydag arweinyddion mynydd cymwysedig i godi arian ac ymwybyddiaeth o waith anhygoel prosiect Gweilch y Pysgod Glaslyn. Bydd y daith tua 7 milltir ac mae’n addas ar gyfer plant 10 oed a throsodd (rhaid i bob plentyn fod gyda gwarcheidwad cyfreithiol).

Byddwch angen par o esgidiau cerdded cryf, trowsus a chôt diddos, cap a menyg (dim jeans os gwelwch yn dda) a bwyd a diod.

Pris y daith yw £15 yr oedolyn gyda dan 18 oed yn rhad ac am ddim (2 plentyn yn rhad ac am ddim am bob oedolyn sy’n talu). Bydd yr holl elw’n mynt at y prosiect.

Byddwn yn cyfarfod yn y Ganolfan Ymwelwyr rhwng 9 a 9.30 o’r gloch ar ddydd Sul, 26ain o Fai. Wedyn, mi awn i bentref Croesor er mwyn cychwyn y daith am 10 o’r gloch.

I arbed eich lle ar y daith, cliciwch yma.

Am unrhyw wybodaeth pellach ebostiwch info@mountainescapes.co.uk