Heulwen o’r Diwedd

O’r diwedd, mae’r glaw wedi darfod ac rydym wedi croesawu wynebau newydd (a hen) i’r Ganolfan Ymwelwyr yr wythnos hon. Mae’n braf bod yn ôl! Gyda’r glaw trwm a llifogydd ar ddechrau’r wythnos, roedd ein gwaith o baratoi’r Ganolfan Ymwelwyr ar gyfer yr agoriad yn mynd yn anos bod dydd. Ond diolch byth am ein gwirfoddolwyr ffyddlon fu’n gweithio drwy law trwm a chenllysg i sicrhau bod ein drysau yn agor am 10 o’r gloch bore dydd Llun. Piti nad oes gwalch wedi gwneud ymddangosiad eto…

Fel rhan o’n paratoadau, bu rhai o wirfoddolwyr BGGW ar ddiwrnod hyfforddiant AED gyda Tomos Hughes o Achub Calon y Dyffryn. Gwnaethom benderfyniad i brynu Diffibrilydd ar gyfer y Ganolfan Ymwelwyr ac rydym yn ddiolchgar i’r mudiadau canlynol am eu cefnogaeth ariannol i wneud hynny:
First Hydro, Ymddiriedolaeth Rebecca a Chyngor Tref Porthmadog.
Dyma rhai o’n gwirfoddolwyr ar y diwrnod hyfforddiant efo Tomos.

Rydym wedi dechrau cyhoeddi rhai o’n digwyddiadau ar gyfer y tymor ar ein tudalen Facebook ac mi fydd y rhaglen gyfan yn cael ei ryddhau’n fuan. Un digwyddiad rydym yn falch o gyhoeddi yw Gŵyl y Gweilch. Penwythnos llawn hwyl i’r teulu gyda gweithgareddau a gemau natur, stondinau celf a chrefft, bwyd a diod, teithiau tywys a mwy! Os nad ydych wedi gwneud yn barod, rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur!

Mae’r haul yn tywynnu ar ddyffryn y Glaslyn, o’r diwedd. Dyma lun a gymerwyd ddoe o’r Ganolfan Ymwelwyr yn edrych tua’r Cnicht wrth i Reilffordd Eryri fynd heibio. Pa mor lwcus ydym ni i gael yr olygfa hyfryd yma? Pan nad yw’n bwrw, wrth gwrs!

Hoffech chi gerdded Cnicht er budd BGGW? Fel rhan o Gŵyl y Gweilch, rydym yn cynnig taith gerdded i fyny Cnicht ar ddydd Sadwrn Mawrth 26. Am fwy o wybodaeth neu i arbed eich lle, cliciwch yma.

Mae’n bosib eich bod chi’n siomedig nad oes gwalch wedi ymddangos yn y dyffryn hyd yma, ond mae hyn yn golygu bod dal amser i chi gymryd rhan yn ein cystadleuaeth Facebook! Os fedrwch chi ddyfalu pryd fydd y gwalch cyntaf yn glanio ar y nyth, cliciwch yma.

Mae hi’n heulog a braf, a fyddwn ni’n gweld y gwalch cyntaf heddiw?

Byddwch yn siŵr o glywed unrhyw newyddion gennym yn syth. Wel, ar ôl i ni orffen clapio a neidio yn y Ganolfan Ymwelwyr!

Ffrwd Byw.
Rydym yn ymddiheuro am y problemau efo’r ffrwd byw ar hyn o bryd. Ein penderfyniad eleni oedd defnyddio YouTube i arddangos y ffrwd byw gan fod nifer o brosiectau gweilch eraill yn ei ddefnyddio yn llwyddiannus. Ein bwriad oedd sicrhau bod y system yn gweithio cyn i ni agor y Ganolfan Ymwelwyr, ond oherwydd difrod i gebl rhyngrwyd oherwydd y glaw, nid oedd hyn yn bosib. Mae’n ymddangos bod y diffyg pŵer ar y Safle Gwarchod yn ymyrryd efo cysylltiad y ffrwd byw efo YouTube. Rydym yn gweithio’n galed i ddatrys y problemau cyn gynted â phosib, plîs byddwch yn amyneddgar efo ni, rydym yn gwerthfawrogi eich rhwystredigaeth.

Nes byddwn ni’n gallu sicrhau bod y ffrwd byw yn gweithio ar ein gwefan, defnyddiwch y linc isod a dewiswch y fideo sydd yn dweud LIVE NOW.

Ffrwd Byw YouTube.