Apêl Ffrydio Byw 2019

Mae hi’n fis Mawrth eto, mae’r Ganolfan Ymwelwyr a’r Garafán Gwarchod wedi’u twtio, mae’r caffi wedi’i lenwi ac yn fuan bydd gwalch y pysgod yn glanio ar nyth y Glaslyn. Mae cyffro yn yr awyr adeg yma’r flwyddyn ac rydym yn siŵr eich bod chi’r un mor aflonydd â ni. 

Fel yr ydych eisoes yn ei wybod, rydym yn elusen gymunedol annibynnol. Nid ydym yn derbyn nawdd uniongyrchol allanol i weithredu ein ffrydio byw. Rydym yn dibynnu’n llwyr ar eich cefnogaeth hael a gwerthiant ein siop fach a’r caffi yn ein Canolfan Ymwelwyr.

A fedrwch chi helpu ni drwy gefnogi ein hapêl i godi £12,000 ar gyfer tymor 2019?

Mae pedwar ffordd fedrwch chi wneud cyfraniad:

1. Trwy’r botwm Paypal ar ein gwefan neu botwm ‘Donate’ ar Facebook

2. Gwneud cyfraniad drwy glicio BTMyDonate

3. Trwy anfon siec yn daladwy i Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife i’n trysorydd

Trysorydd BGGW, 150, Rhosnesni Lane, Wrexham, Clwyd. LL13 9ES

4. Yn y Ganolfan Ymwelwyr pan fyddwn ni’n agor Mawrth 18.

Diolch i’ch rhoddion hael llynedd, fe lwyddon ni i godi ychydig dros £12,000 tuag at ein hapêl ffrydio byw. Plîs helpwch ni i gyrraedd ein targed eto eleni. 

Diolch yn fawr!