Gwirfoddolwyr BGGW yn Rhannu eu Hoff Lyfrau ar Ddiwrnod y Llyfr

Ar Ddiwrnod y Llyfr 2019, mae gwirfoddolwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn yn rhannu eu hoff lyfrau natur a bywyd gwyllt.

Judith Mills: Ar hyn o bryd dwi’n darllen The Living Mountain gan Nan Shepherd ysgrifennwyd tua 60 mlynedd yn ôl. Llyfr am ei dealltwriaeth hi o fyd natur y Cairngorms. Mae’r llyfr yn fy atgoffa i o sut dwi’n teimlo wrth wirfoddoli ar y safle gwarchod.

Judith Mary Crompton: Four Fields, Five Gates gan Anne Loris Hill. Stori ffeithiol am dair o ferched ifanc o Firmingham yn adnewyddu hen ffermdy yng Nghwm Bychan yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Ysgrifennu difyr.

Holly Sissons: Crow Country gan Mark Cocker gan nad ydw i’n gallu penderfynu os mai ydfran neu walch y pysgod yw fy hoff aderyn! Llyfr ysgogol a hyfryd am rywogaeth sydd wedi ennill enw drwg.

Angela Mounsey: Rydw i’n cofio mynd i ysgol breswyl yn ddeg oed ac yn darllen llyfr o’r enw Two Owls at Eton gan Jonathan Franklin. Mae’n stori arbennig am yr awdur yn magu tylluanod yn yr ysgol a dwi’n credu mai dyma sydd wedi sbarduno fy nghariad tuag at dylluanod.

Heather Corfield: Roeddwn i’n treulio llawer o amser yn nhŷ fy nain a taid pan oeddwn i’n ifanc. Roedd gan fy nhaid diddordeb mawr mewn adar ac roedd ganddo lyfrau ro’n i’n hoffi darllen yn ystod fy ymweliadau. Un ohonyn nhw oedd Reader’s Digest Book of British Birds. Roeddwn i’n caru’r llyfr am ei fod yn fawr, efo lluniau da yn ogystal â gwybodaeth ddiddorol i’w ddarllen; doeddwn i byth yn diflasu. Roedd rhai adar yn y llyfr nad oeddwn i wedi clywed amdanynt o’r blaen ac roeddwn i’n benderfynol o’u gweld un diwrnod. Gwelais walch y pysgod am y tro cyntaf yn 2004, a llwyddais i weld copog yn 2006. Pan fu farw fy nhaid, dywedodd nain y cawn i gadw un o’i lyfrau ac wrth gwrs, mi ddewisais i’r llyfr Reader’s Digest. Erbyn heddiw dwi wedi prynu fersiwn fwy diweddar o’r llyfr ynghyd a rhai eraill am adar, ond mae gan lyfr Taid le arbennig ar fy silff lyfrau.

Margaret Humphreys: Cyn belled y medra i gofio roedd holl lyfrau fy mlynyddoedd cynnar am anifeiliaid ac adar. Neu lyfrau Enid Blyton, mae gen i dal rhai ohonyn nhw. Yr un sydd yn sefyll allan i mi ydi Kes, neu A Kestrel for a Knave gan Barry Hines sydd wedi ysgogi cariad am hebogyddiaeth sydd dal yn fyw heddiw.

Rebecca Phasey: Dwi’n cofio darllen Y Dylluan Oedd yn Ofni’r Tywyllwch yn yr ysgol gynradd, addasiad o lyfr Jill Tomlinson. Roeddwn i wrth fy modd gyda’r dylluan fach o’r enw Plop a dwi wedi prynu’r llyfr i fy holl nithoedd ar eu penblwyddi! Rhai blynyddoedd yn ddiweddarach, roeddwn i’n astudio Blodeuwedd yn y coleg. Roedd byd y Mabinogi, llawn hud a lledrith, wedi cipio fy nychymyg a chefais fy atgoffa o’r rhan fawr mae byd natur ac anifeiliaid yn ei chwarae yn ein hen chwedlau. Wrth ddychmygu Blodeuwedd yn hedfan i ffwrdd ar ddiwedd y stori, roeddwn yn sicr bod tylluanod ac adar eraill yn greaduriaid hudolus.

Beth yw eich hoff lyfrau chi am fyd natur?