Archive | March, 2019

Nest Q6035_2019-03-25_12_46_21_046

Mrs G yn Dychwelyd!

NEWYDDION GWYCH! Mae Mrs G wedi dychwelyd am yr 16eg flwyddyn! Treuliodd ychydig o amser yn mynd ar drywydd y brain oedd ar y nyth wedi iddi lanio am 9:08 bore ‘ma. Gwyliwch y fideo o’r foment mae Mrs G yn dychwelyd.   Hyd yma, mae Mrs G wedi deor 40 o gywion gyda 36 o’r rheiny yn gadael […]

D2V3CgYX4AA95bx.jpg-large

Heulwen o’r Diwedd

O’r diwedd, mae’r glaw wedi darfod ac rydym wedi croesawu wynebau newydd (a hen) i’r Ganolfan Ymwelwyr yr wythnos hon. Mae’n braf bod yn ôl! Gyda’r glaw trwm a llifogydd ar ddechrau’r wythnos, roedd ein gwaith o baratoi’r Ganolfan Ymwelwyr ar gyfer yr agoriad yn mynd yn anos bod dydd. Ond diolch byth am ein […]

Fedrwch chi gefnogi ein Apêl Ffrydio Byw?

Apêl Ffrydio Byw 2019

Mae hi’n fis Mawrth eto, mae’r Ganolfan Ymwelwyr a’r Garafán Gwarchod wedi’u twtio, mae’r caffi wedi’i lenwi ac yn fuan bydd gwalch y pysgod yn glanio ar nyth y Glaslyn. Mae cyffro yn yr awyr adeg yma’r flwyddyn ac rydym yn siŵr eich bod chi’r un mor aflonydd â ni.  Fel yr ydych eisoes yn […]

53364296_1026465647544531_4531626805827731456_n

Cerddwch Cnicht ar gyfer Bywyd Gwyllt Glaslyn

O’r llwyfan gwylio yng Nghanolfan Ymwelwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn, mi welwch chi’r Cnicht yn syth o’ch blaen. Weithiau fe’i elwir yn Matterhorn Cymru oherwydd ei siap pigog. Pan mae plentyn yn tynnu llun mynydd, dyma’r amlinelliad bydd yn dynnu’n aml. 689 m o uchder yn unig ydy Cnicht, ac er na fydd, o bosib, y […]

PhotoGrid_1551984807183

Gwirfoddolwyr BGGW yn Rhannu eu Hoff Lyfrau ar Ddiwrnod y Llyfr

Ar Ddiwrnod y Llyfr 2019, mae gwirfoddolwyr Bywyd Gwyllt Glaslyn yn rhannu eu hoff lyfrau natur a bywyd gwyllt. Judith Mills: Ar hyn o bryd dwi’n darllen The Living Mountain gan Nan Shepherd ysgrifennwyd tua 60 mlynedd yn ôl. Llyfr am ei dealltwriaeth hi o fyd natur y Cairngorms. Mae’r llyfr yn fy atgoffa i o sut dwi’n […]