Cefnogwch Bywyd Gwyllt Glaslyn!

Mae Bywyd Gwyllt Glaslyn yn ddiolchgar iawn i Simon Jones, sy’n gyfreithiwr ac yn aelod o BGGW, fydd yn rhedeg Hanner Marathon Llanelli dydd Sul 10fed Chwefror i godi nawdd ar gyfer yr elusen. Diolch, Simon a phob lwc!

Os hoffech ddangos eich gwerthfawrogiad i Simon am gyflawni’r ras er budd BGGW, dyma sut mae gwneud.

*Gwneud cyfraniad drwy glicio:
https://mydonate.bt.com/donation/v4/chooseAmount.html…
*Trwy’r botwm Paypal ar ein gwefan neu dudalen facebook
*Yn y Ganolfan Ymwelwyr
*Trwy anfon siec yn daladwy i Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife i’n trysorydd:
Mr Tony Ashton
25 Cefn y Gader
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd LL49 9JA

Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth, sy’n allweddol i’n parhâd.