Simon yn Cwblhau Hanner Marathon Llanelli

Diolch enfawr i Simon Jones am gwblhau Hanner Marathon Llanelli dydd Sul er budd Bywyd Gwyllt Glaslyn. Diolch hefyd i bawb sydd wedi noddi. Fydd y dolen i noddi Simon a BGGW ar agor tan 24ain Chwefror felly mae dal modd i chi gyfrannu os hoffech wneud hynny. Dyma sut mae gwneud:

*Gwneud cyfraniad drwy glicio:
https://mydonate.bt.com/donation/v4/chooseAmount.html…
*Trwy’r botwm Paypal ar ein gwefan neu dudalen facebook
*Yn y Ganolfan Ymwelwyr
*Trwy anfon siec yn daladwy i Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife i’n trysorydd:
Mr Tony Ashton
25 Cefn y Gader
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd LL49 9JA