Archive | November, 2018

PRESENTATION OF GLASLYN OSPREY RAFFLE PRIZE 2018 (2)

Raffl yr Haf

Diolch yn fawr i Bill Swann a Meic Watts am greu’r addurn wal gwydr yn arbennig ar gyfer Raffi yr Haf Bywyd Gwyllt Glaslyn. Llongyfarchiadau i’r enillydd, Margaret Dewsnao, a dderbyniodd ei gwobr gan Bill Swann yn ddiweddar. Diolch yn fawr i bawb a brynodd docynnau gan godi £507 tuag at yr elusen.