Ras y Cob

 

Erbyn hyn mae’r holl arian noddi Huw Llewelyn-Jones wedi’i dderbyn. Rydyn ni’n falch iawn fod yr apêl wedi cyrraedd y targed gan godi cyfanswm o £1,170. Diolch o galon i Huw am roi o’i amser i gefnogi BGGW. Diolch hefyd i bawb sydd wedi cyfrannu tuag at yr apêl hwn; bydd eich cyfraniadau yn mynd tuag at gostau’r ffrydio byw.