Bore Gwylio Adar

Ymunwch efo ni am daith gerdded Gwylio Adar ym Mhorthmadog ar fore Sul 21 Hydref!

9:30yb
Cwrdd ym maes parcio Llyn Bach ger Wilko am 9:15yb.
Arweinydd: Geoff Gibbs
Rhodd Awgrymedig: £3

Bydd y dro, a fydd yn parhau rhwng dwy a thair awr, yn ymweld â Llyn Bach a’r Cob lle ceir amrywiaeth eang o wylanod, rhydyddion ac adar gwylltion; ac efallai gwelwn glas y dorlan hefyd. Dewch ag ysbienddrychau os gwelwch yn dda ynghyd â dillad ac esgidiau addas. Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Tags: , , , ,