Archive | October, 2018

Bird Walk poster

Bore Gwylio Adar

Ymunwch efo ni am daith gerdded Gwylio Adar ym Mhorthmadog ar fore Sul 21 Hydref! 9:30yb Cwrdd ym maes parcio Llyn Bach ger Wilko am 9:15yb. Arweinydd: Geoff Gibbs Rhodd Awgrymedig: £3 Bydd y dro, a fydd yn parhau rhwng dwy a thair awr, yn ymweld â Llyn Bach a’r Cob lle ceir amrywiaeth eang […]

IMG_7037-1

Ras y Cob

  Erbyn hyn mae’r holl arian noddi Huw Llewelyn-Jones wedi’i dderbyn. Rydyn ni’n falch iawn fod yr apêl wedi cyrraedd y targed gan godi cyfanswm o £1,170. Diolch o galon i Huw am roi o’i amser i gefnogi BGGW. Diolch hefyd i bawb sydd wedi cyfrannu tuag at yr apêl hwn; bydd eich cyfraniadau yn […]