Rasy Cob.

Llongyfarchiadau i Huw Llewelyn – Jones wnaeth orffen Ras Y Cob mewn ychydig dros 20 munud. Gorffennodd yn y 12fed safle a dyma oedd yr ail amser orau iddo redeg y ras erioed. Os hoffech ddangos eich gwerthfawrogiad i Huw am gyflawni’r ras er budd Cronfa Ffrydio Byw BGGW, dyma sut mae gwneud.

http://mydonate.bt.com/events/glaslyn/475251

Os hoffech chi noddi Huw trwy wneud cyfraniad, dyma sut i wneud hynny:

*Trwy’r botwm Paypal ar ein gwefan neu dudalen facebook

*Yn y Ganolfan Ymwelwyr

*Trwy anfon siec yn daladwy i Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife i’n trysorydd:
Mr Tony Ashton
25 Cefn y Gader
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd LL49 9JA

Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth, sy’n allweddol i’n parhâd. Cofiwch dagio’ch cyfraniad Ras y Cob.