RAS Y COB.

Mae Huw-Llewelyn-Jones yn dysgu mewn ysgol ym Mae Colwyn. Mae o’n rhoi ei amser o’i wirfodd i BGGW ar dydd Sul i gymryd rhan yn Ras y Cob, Porthmadog. Ei nod ydy codi arian i gefnogi ein Ffrydio Byw. Diolch o galon a phob lwc yn y ras, Huw.

Os hoffech chi noddi Huw trwy wneud cyfraniad, dyma sut i wneud hynny:

*Trwy’r botwm Paypal ar ein gwefan neu dudalen facebook

* Trwy MyDonate yma.

*Yn y Ganolfan Ymwelwyr

*Trwy anfon siec yn daladwy i Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife i’n trysorydd:

Mr Tony Ashton

25 Cefn y Gader
Morfa Bychan
Porthmadog
Gwynedd LL49 9JA

Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth, sy’n allweddol i’n parhâd. Cofiwch dagio’ch cyfraniad Ras y Cob.