Archive | September, 2018

IMG_7037-1

Rasy Cob.

Llongyfarchiadau i Huw Llewelyn – Jones wnaeth orffen Ras Y Cob mewn ychydig dros 20 munud. Gorffennodd yn y 12fed safle a dyma oedd yr ail amser orau iddo redeg y ras erioed. Os hoffech ddangos eich gwerthfawrogiad i Huw am gyflawni’r ras er budd Cronfa Ffrydio Byw BGGW, dyma sut mae gwneud. http://mydonate.bt.com/events/glaslyn/475251 Os […]

Ras y Cob-1

RAS Y COB.

Mae Huw-Llewelyn-Jones yn dysgu mewn ysgol ym Mae Colwyn. Mae o’n rhoi ei amser o’i wirfodd i BGGW ar dydd Sul i gymryd rhan yn Ras y Cob, Porthmadog. Ei nod ydy codi arian i gefnogi ein Ffrydio Byw. Diolch o galon a phob lwc yn y ras, Huw. Os hoffech chi noddi Huw trwy […]

KS2 and Mrs G Nest Q6035_2018-09-01_09_03_59_144

Newid Tymhorau

Gyda mis Medi daw newid. Mae’r haf yn troi’n hydref, mae’r nosweithiau’n mynd yn fyrrach ac mae’r dail yn dechrau crino a disgyn i’r llawr. Mae newid mawr ar drothwy i Fywyd Gwyllt Glaslyn hefyd. Cyn bo hir fydd gweilch y pysgod y Glaslyn yn ein gadael i dreulio’r gaeaf yn y de; Gorllewin Affrica […]

POSTER FOR RAFFLE 2018 copy

Raffl haf

Dim ond pythefnos sydd ar ôl cyn tynnu’r raffl am ddarn gwydr a llechi Bill Swann a Meic Watts. Mae ‘na docynnau raffl ar werth o hyd yn y Ganolfan Ymwelwyr ond os nad ydych chi’n gallu ymweld â’r Ganolfan ac eisiau prynu tocynnau, ebostiwch info@glaslyn.co.uk os gwelwch yn dda. Diolch!