ZipWorld

Ydych chi erioed wedi gwneud rhywbeth ‘da chi wir ddim eisiau er mwyn helpu rhywun arall? Wel, mae Judith Babbage, un o’r gwirfoddolwyr sydd wedi’n gwasanaethu hiraf, a Helen Wood, cyn-feddyg, wedi cytuno i ‘hedfan’ lawr y ’Titan Zip Wire’ ym Mlaenau Ffestiniog ar Awst 29 i godi arian ar gyfer BGGW.

Os hoffech noddi Judith a Helen, dyma sut mae gwneud:  Cyfrannwch Yma