PACIO BAGIAU TESCO

PACIO BAGIAU TESCO

Bu gwirfoddolwyr BGGW yn brysur dros Ŵyl y Banc Awst –  ar y dydd Sadwrn a’r Sul – yn helpu i bacio bagiau yn Tesco.

Dros y dau ddiwrnod, casglwyd bron i £500. Go dda a diolch i bawb a gymerodd rhan yn y weithgaredd codi arian hwn.

Diolch arbennig i’n dau wirfoddolwr ifanc, Barnaby a Cassia a fu’n dosbarthu taflenni ac yn rhyngweithio gyda’r siopwyr.

 

Roedd y cwsmeriaid wrth eu bodd gyda Gwen a Polly hefyd.

Diolch yn fawr i Tesco Porthmadog am y cyfle i godi arian yn y siop.