Gweithgareddau’r Haf

Dros yr haf mae gennym nifer o weithgareddau ar gyfer plant ac oedolion. O dro ystlumod i helfa ffwng gwyllt, mae digon i’ch diddori.

Mae ein clwb natur i blant, Clwb Gweilch Glaslyn, yn cwrdd yn wythnosol ar ddyddiau Iau. Mae manylion y gweithgareddau yn y poster isod.

Digwyddiadau BGGW:
(Rhodd awgrymedig £2.50)

Sadwrn 25 Awst
Dro Ystlumod gyda Bethan Mosely yng Nghanolfan Ymwelwyr Glaslyn

Sul 2 Fedi 10:00-12:00
Maglu ac Adnabod Gwyfynod gyda Julian Thompson yng Nghanolfan Ymwelwyr Glaslyn

Sadwrn 15 Fedi 7:00yh
Dro Ystlumod gyda Dawn Thomas yng Nghanolfan Ymwelwyr Glaslyn

Sadwrn 6 Hydref
Helfa Ffwng gyda Cynan Jones yn Hafod Garregog

Am fwy o fanylion neu i arbed lle cysylltwch gyda heather@glaslynwildlife.co.uk / 07834 575008