Archive | August, 2018

IMG_2056

PACIO BAGIAU TESCO

PACIO BAGIAU TESCO Bu gwirfoddolwyr BGGW yn brysur dros Ŵyl y Banc Awst –  ar y dydd Sadwrn a’r Sul – yn helpu i bacio bagiau yn Tesco. Dros y dau ddiwrnod, casglwyd bron i £500. Go dda a diolch i bawb a gymerodd rhan yn y weithgaredd codi arian hwn. Diolch arbennig i’n dau […]

animal-72136_960_720

Dro Ystlumod

Ymunwch gyda ni ar Dro Ystlumod nos Wener a Sadwrn 24+25ain Awst. Bydd gweithgredd arbennig i blant nos Wener am 6:30yh cyn i’r dro ystlumod ddechrau. Dewch a tortsh a gwisgwch ddillad addas rhag i’r cau fod yn wlyb ac yn fwdlyd. Gobeithiwn fe welwn ni chi yno!

ZipWorld

ZipWorld

Ydych chi erioed wedi gwneud rhywbeth ‘da chi wir ddim eisiau er mwyn helpu rhywun arall? Wel, mae Judith Babbage, un o’r gwirfoddolwyr sydd wedi’n gwasanaethu hiraf, a Helen Wood, cyn-feddyg, wedi cytuno i ‘hedfan’ lawr y ’Titan Zip Wire’ ym Mlaenau Ffestiniog ar Awst 29 i godi arian ar gyfer BGGW. Os hoffech noddi […]

Gweithgareddau’r Haf

Dros yr haf mae gennym nifer o weithgareddau ar gyfer plant ac oedolion. O dro ystlumod i helfa ffwng gwyllt, mae digon i’ch diddori. Mae ein clwb natur i blant, Clwb Gweilch Glaslyn, yn cwrdd yn wythnosol ar ddyddiau Iau. Mae manylion y gweithgareddau yn y poster isod. Digwyddiadau BGGW: (Rhodd awgrymedig £2.50) Sadwrn 25 […]