Y Cywion yn cael eu modrwyo

Fel mae nifer o aelodau a chefnogwyr BGGW wedi dyfalu, un gwalch gwryw a dwy fanw sydd gan Mrs G ac Aran eleni. Yn ystod y modrwyo nos Lun yr wythnos hon, roedd y ddwy fanw yn pwyso cryn dipyn yn fwy na’r uchafswm o 1500g yr oedd y glorian yn ei fesur, a’r gwryw yn pwyso 1460g. Mae pysgota amryddawn Aran yn amlwg wedi sicrhau bod ei gywion llond eu croen!

Mae holl fanylion y cywion i’w weld isod:

Mae Aran eisoes wedi profi ei hun yn bysgotwr o fri, ond yn ddiweddar mae wedi ychwanegu amryw o bysgod dŵr croyw at ei CV. Rydym yn meddwl mai’r tywydd poeth ydy’r rheswm ei fod wedi dychwelyd gyda draenogyn dŵr croyw, sgreten a rhufell. Rydym wedi’i weld yn hedfan tuag at gyfeiriad y Moelwynion. Efallai’i fod o wedi dod o hyd i lyn mynydd â’r lefelau dŵr wedi gostwng oherwydd y tywydd poeth. Ble bynnag mae’n mynd a beth bynnag fydd yn ei ddal, rydan ni’n siŵr ei fod yn hoffi cadw ni ar bigau drain yn dyfalu!

Tra bod Aran wedi bod yn brysur yn pysgota, mae staff a gwirfoddolwyr BGGW wedi bod yn croesawu disgyblion ysgolion gynradd lleol i Ganolfan Ymwelwyr Glaslyn dros yr wythnosau diwethaf. Mae un ar ddeg ysgol leol wedi cymryd rhan yn ein rhaglen addysg eleni gyda’n Swyddog Addysg, Rebecca yn ymweld â’r ysgolion i roi cyflwyniadau ar y gweilch. Mae pob dosbarth wedyn yn cael y cynnig i ymweld â’r safle i brofi’r gweilch a’r bywyd gwyllt yn uniongyrchol. Mae’n braf gweld cymaint o blant a phobl ifanc yn ymddiddori ym myd natur ac rydym yn gobeithio y bydd hanes adar arbennig Glaslyn yn eu hysbrydoli i fod yn rhan o’i ddyfodol.

Mae’n debyg bod Aran ei hun wedi bod yn derbyn gwersi gan Mrs G. Rhoddodd yntau ysbaid i adenydd Mrs G, y ‘mambarél’ gan gymryd rôl y ‘parasol’ er mwyn cysgodi’r cywion rhag yr haul.

Athrawes dda ydy Mrs G.