Hediad Cyntaf Cywion 2018

Does dim yn fwy cyffrous na gwylio cyw yn gwneud ei hediad cyntaf. O’r diwrnod trodd y cyw hynaf, KS3 yn 49 ddiwrnod oed, doedd neb eisiau tynnu eu llygaid oddi ar y nyth. Doedd y cywion ddim ar hast i adael fodd bynnag.

Er bod y ffenest yn agor i gyw adael y nyth am y tro cyntaf pan yn 49 diwrnod oed, ar gyfartaledd, mae cywion y Glaslyn yn gadael y nyth pan yn 52.9 diwrnod oed gyda’r gwryw yn tueddu i adael cyn y fenyw. Doedd ein cyw hynaf, KS3, yn amlwg ddim ar unrhyw hast i adael gan fodloni ar fwyta cymaint o bysgod a phosib wrth adael i’w brawd a chwaer i hofrennu a ffraeo dros bwy oedd am adael yn gyntaf.

Am 12:03 ar 18 Orffennaf, roedden ni’n meddwl bod KS1 ar fin gwneud ei hediad cyntaf. Beth wnaeth hi oedd hofrennu ar draws y nyth at y glwyd. Nid yw hyn yn cyfri fel hediad cyntaf am nad oedd hi wedi gadael cyrion y nyth mewn hediad dan reolaeth. Arhosodd KS1 ar y glwyd am bum awr tra roedd Aran a Mrs G yn erlid gweilch eraill oedd yn eu tiriogaeth a fu bron i Mrs G daro fewn i’w chyw ar y glwyd!

Diwrnod yn ddiweddarach, ar 19 Orffennaf, wnaeth KS1, oedd bellach yn 53 diwrnod oed, adael y nyth am 06:00. Ar ôl ei hediad byr cyntaf, fe adawodd y nyth eto am hediad hirach. Ceisiodd lanio ar y glwyd sawl gwaith ond yn y diwedd fe laniodd hi mewn coeden ochr arall i’r nyth.

Ar 20fed Orffennaf wnaeth KS3 a KS2 hofrennu oddi ar y nyth at y glwyd. Pwy oedd am adael nesaf tybed?

Bellach yn 56 diwrnod oed, wnaeth y cyw hynaf, KS3, adael y nyth am 18:14. Mi wnaeth hi ail hediad hyderus o gwmpas y nythle am 19:02. Roedden ni’n hyderus na fydd hi’n rhy hir cyn i KS2 ymuno gyda’i chwiorydd hŷn.

Fe adawodd y cyw ieuengaf, KS2 y nyth am 08:07 ar yr 21ain Orffennaf yn 53 diwrnod oed. Mi gafodd gam gwag wrth neidio o’r glwyd a chymerodd hediad byr o 38 eiliad o gwmpas y nythle.

Mae holl gywion 2018 bellach wedi gadael y nyth am y tro cyntaf ac yn aml i’w gweld yn hedfan o amgylch y Glaslyn. Er bod y nyth yn wag ar adegau, mae gennym dal o leiaf mis eto i fwynhau’r adar arbennig yma cyn iddyn nhw wneud eu taith fudol cyntaf. Hen ddigon o amser i chi ddod i’n gweld ni a’r gweilch yn y Ganolfan Ymwelwyr cyn i’r tymor ddod i ben!