Archive | June, 2018

35476233_1032718773545040_8804898821856296960_n

Diogi yn yr haul

Mae’r tywydd braf ‘ma yn gallu gwneud rhywun yn ddiog. Rydyn ni gyd yn symud ychydig yn arafach, yn chwilio am rywle braf i gysgodi a diogi. Rhywbeth tebyg i’r cywion bach yn cysgu’n swrth dan adenydd eu ‘mambarél’. Nid yw Aran druan mor ffodus. Profodd eto ei fod yn bysgotwr talentog ar ddydd Sul […]

Clwb Gweilch Glaslyn

Clwb Gweilch Glaslyn

Dyma fanylion ein Clwb Gweilch Glaslyn i blant 7-11 oed. Rydym yn cwrdd bob yn ail Sadwrn yn ystod tymor ysgol ac yna pob dydd Iau yn ystod gwyliau’r haf. Byddwn yn archwilio themau a gweithgareddau gwahanol ymhob sesiwn felly os oes gennych chi wyliwr adar ifanc neu blentyn sy’n hoffi byd natur, dewch a […]

34716281_1025177110965873_3155347541332066304_n

Wythnos o Haul a Digwyddiadau Difyr

Dim ond un deg naw diwrnod sydd yna ers i’r cyw cyntaf ddeor ond rydym wedi gweld newid mawr yn ymddangosiad y tri ohonyn nhw. Roedden nhw’n edrych yn ddel ac yn ddiniwed i ddechrau ond yn sydyn iawn maen nhw wedi colli eu manblu cyntaf ac yn dechrau edrych fel ymlusgiaid. Mae’n anodd dweud […]

1

Tymor cyffrous hyd yma

Mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn yma’n Bywyd Gwyllt Glaslyn yn ddiweddar. Mae’n debyg fod y cyfnod hynod gyffrous hwn wedi dechrau ar brynhawn Mai 19eg. Cawsom gipolwg ar walch ifanc Z1 o’r enw Tegid a gafodd ei eni ar nyth y Dyfi yn 2016. Dyma’r tro cyntaf iddo gael ei weld yn ôl […]