Archive | May, 2018

33532915_1016642368486014_7280671557649694720_n

NEWYDDION NEWYDD SBON DANLLI !

NEWYDDION NEWYDD SBON DANLLI – bendigedig, ardderchog, gwych, rhagorol – mae gynnon ni gyw yn Glaslyn. Crac cyntaf am 9.38 – wedi deor erbyn 9.49 WOW!!!!!!!! Mwy i ddilyn –daliwch i wylio’r ffrydio byw!!!  

Diolch! Twootz Thank you!

Unwaith eto y tymor hwn, mae Twootz.com yn noddi’r bwyd ar gyfer ein holl fwydwyr adar. Hoffem achub y cyfle hwn i ddweud ‘Diolch yn fawr iawn Twootz am eich nawdd unwaith eto’r tymor yma’. Mae Delor y cnau, Pila gwyrdd, Cnocell fraith fwyaf, Nico a llawer o adar eraill yn ymweld â’n bwydwyr ni. […]

IMG_0223-2

Gwarchodfa Natur Rutland Water.

Daeth dydd Iau diwethaf â chyffro mawr i bedwar o griw Glaslyn wrth i ni ymweld â Gwarchodfa Natur Rutland Water. Roedd yn werth teithio’r holl filltiroedd am y croeso cynnes a gawsom gan y tîm yn Manton Bay, heb sôn am y gacen a gawsom ar ôl cinio! Yn gyntaf, buom yn sgwrsio gyda’r […]